Chuyển tới nội dung
Home » Hợp Đồng Điều Trị Mụn | Bảng Giá Trị Mụn Tại O2 Skin

Hợp Đồng Điều Trị Mụn | Bảng Giá Trị Mụn Tại O2 Skin

Các loại mụn trứng cá và cách điều trị

Mẫu hợp đồng điều trị da tại Spa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

….………………, ngày …tháng …. năm………

HỢP ĐỒNG ĐIỀU TRỊ DA TẠI SPA

Số …../ HĐĐTDTS

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

– Căn cứ vào Luật Y tế

– Căn cứ Luật dược

– Căn cứ vào các văn bản, quyết định pháp luật có giá trị khác;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên trong Hợp đồng.

Hôm nay, tại trụ sở văn phòng ……………………., chúng tôi gồm các bên:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (Gọi tắt là bên A)

Ông (bà):……………………………………………… Giới tính:…………….

CCCD/CMND số: ……………… Ngày cấp: …………… Tại:……………….

Số điện thoại: ……………………………… Email: …………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Hoặc

Công ty: …………………………………………………………………………

ĐKKD số: …………………………………… Được cấp bởi: ………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………

Hotline: ………………………………………… Số fax: ………………………

Số tài khoản: ……………………………………… Ngân hàng: ……………….

Có người đại diện:

Ông (bà): ………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………… .………………………………..

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………….

Email: ……………………………………… Số điện thoại: …………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Gọi tắt là bên B):

Ông (bà):……………………………………………… Giới tính:…………….

CCCD/CMND số: ……………… Ngày cấp: …………… Tại:……………….

Số điện thoại: ……………………………… Email: …………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Hoặc

Công ty: …………………………………………………………………………

ĐKKD số: …………………………………… Được cấp bởi: ………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………

Hotline: ………………………………………… Số fax: ………………………

Số tài khoản: ……………………………………… Ngân hàng: ……………….

Có người đại diện:

Ông (bà): ………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………… .………………………………..

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………….

Email: ……………………………………… Số điện thoại: …………………..

Hai bên đã bàn bạc và đồng ý thống nhất ký kết Hợp đồng điều trị da tại spa với những điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 1. Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ điều trị da do bên B cung cấp và bên B đồng ý cung cấp dịch vụ điều trị cho bên A.

2. Đối tượng của hợp đồng

Bên A cung cấp gói dịch vụ điều trị da cho bên B cụ thể:

– Thời gian: Từ ngày … / … / … đến ngày … / … / ….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………….

– GĐKKD số: ……………………………….. Được cấp bởi: …………………..

– Chủ đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………

– Các dịch vụ trọng lộ trình điều trị:

STT Tên dịch vụ Đơn giá Số lượng Ghi chú
Xông hơi tinh chất
Hút mục cám và bã nhờ
Chăm sóc da mụn tại spa để lấy nhân mụn chuẩn kỹ thuật
Chiếu ánh sáng cam và đắp mặt nạ
Phun oxy tuoi
Dưỡng da chuyên sâu
 • Lộ trình điều trị
 • Bên A cung cấp quy trình điều trị mụn cho bên B sau khi khám kiểm tra tổng quát về phần da điều trị mụn và đưa ra lộ trình khám chữa.

– Thời gian: … giờ … phút, ngày …/ …/ … :

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

 • Giai đoạn điều trị: gồm … lần điều trị chăm sóc da

– Thời gian:

+ Lần 1: ngày … / … / …

+ Lần 2: ngày … / … / …

+ Lần 3: ngày … / … / …

+ …….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Toàn bộ quá trình khám và điều trị của bên B thực hiện tại đây.

 • Bên A hướng dẫn bên B tự chăm sóc tại nhà, sau khi liệu trình điều trị da kết thúc. Bên A lên đơn thuốc để bên B vừa chăm sóc da, vừa điều trị tại nhà.

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 1. Thời hạn hợp đồng: Từ ngày … / … / … đến ngày … / … /…
 2. Thực hiện hợp đồng

– Bên A sau khi tham khám vùng da điều trị cho bên B, thì phải lên lộ trình khám, chữa cụ thể cho bên B trong … ngày kể từ ngày khám xong.

– Thực hiện đủ … lần điều trị và các bước điều trị

– Sau lộ trình điều trị da, bên B kiểm tra kết quả, bên A đảm bảo kết quả chất lượng điều trị, trường hợp phát sinh vấn đề, bệnh lý hay sức khỏe gì sẽ do bên A chịu toàn bộ trách nhiệm.

 • Yêu cầu về kết quả

+ …………………………….

+ …………………………….

 • Chậm thực hiện nghĩa vụ

– Trường hợp các bên A chậm thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ hoặc không đảm bảo chất lượng dịch vụ đã cung cấp cho bên B thì phải chịu trách nhiệm nộp một khoản tiền phạt vi phạm bằng …. % giá trị hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

 1. Giá trị hợp đồng

– Giá trị hợp đồng: …………………… VNĐ (bằng chữ: ………………….VNĐ)

 • Hình thức thanh toán

– Bên A thanh toán thanh 02 lần cho bên B

+ Lần 1: Thanh toán … % giá trị hợp đồng vào ngày ký kết hợp đồng.

+ Lần 2: Thanh toán nốt … % sau … ngày kể từ lần thanh toán đầu tiên.

– Bên B đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền đúng hạn cho bên A, trường hợp bị chậm lương, chậm thanh toán thì bên A phải có thông báo trước cho bên B … ngày.

– Trường hợp bên A trả chậm lượng cho bên B từ 15 ngày trở lên thì bên A phải đền bù cho bên B một khoản tiền bằng số tiền lãi của số tiền chậm trả tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi bên A mở tài khoản trả lương cho bên B công bố tại thời điểm trả lương.

 • Phương thức thanh toán

– Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng:

+ Số tài khoản: ………………………………………………………………….

+ Chủ tài khoản: ………………………………………………………………..

+ Ngân hàng: ……………………………………………………………………

+ Chi nhánh: …………………………………………………………………….

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

 1. Cam kết của bên A

– Những thông tin về nhân thân, số GPKD ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

– Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

– …………..

 • Cam kết của bên B

– Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

– Đã xem xét kỹ, biết rõ về các giấy tờ về đăng ký kinh doanh; hợp động kinh doanh của bên A;

– Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

– …………..

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

– Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.

– Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

– Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

– Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

– Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

– Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

– Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

-.……………………

 • Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

– Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

– Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

ĐIỀU 6: BÍ MẬT

– Các bên cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nội dung Hợp đồng cho một bên thứ ba nào khác biết, từ trường hợp có văn bản đồng ý của bên còn lại hoặc yêu cầu cung cấp thông tin Hợp đồng của cơ quan nhà nước;

– Trường hợp một trong các bên tiết lộ thông tin của Hợp đồng hoặc có hành vi vi phạm điều khoản này thì sẽ phải bồi thường thiệt hại, tổn thất phát sinh do lỗi của bên đó gây ra;

– Điều khoản vẫn có hiệu lực kể cả khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

ĐIỀU 7: KIỂM TRA KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ VÀ ĐIỀU TRỊ THÊM

– Sau khi điều trị da xong, bên B có thời gian ….. để kiểm tra lại về hoạt động điều trị cho bên A. Báo lại cho bên A về đánh giá của mình về kết quả điều trị;

– Trường hợp bên A không đáp ứng được đúng với yêu cầu khám, điều trị của bên B, thì bên B có quyền yêu cầu bên A tiếp tục điều trị cho mình. Hai bên thỏa thuận, bên A sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ điều trị thêm .. lần.

– Trường hợp bên B sau khi kiểm tra kết quả điều trị da, nhưng không đúng với mong muốn, không phải do lỗi của bên A, thì bên B sẽ phải chịu toàn bộ chi phí nếu muốn điều trị thêm.

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ

– Cung cấp dịch vụ điều trị chuẩn theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm mọi tổn hại của khách hàng phát sinh do lỗi của mình.

– Trách nhiệm bảo đảm về vệ sinh, ……

ĐIỀU 9: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Phạt vi phạm

– Hai bên thỏa thuận về mức phạt vi phạm hợp đồng, trường hợp bên nào vi phạm thì phải có nghĩa vi vụ một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

– Các trường hợp phải nộp phạt vi phạm:

+ Bên A cung cấp dịch vụ chăm sóc không đúng theo thỏa thuận;

+ Bên A thực hiện điều trị da cho khách hàng, làm phát sinh thiệt hại gây ra các bệnh lý khác…….

+ Bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán

+ Các bên không thực hiện các nghĩa vụ khác trong hợp đồng quy định.

– Mức phạt vi phạm:

+ Lần 1: ………………………………………………………….

+ Lần 2: ………………………………………………………….

 • Bồi thường thiệt hại

– Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất về vật chất thực tế, được tính thành tiền do bên vi phạm nghĩa vụ gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút.

– Bên nào gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba thì hai bên có thể thỏa thuận cùng nhau khắc phục hậu quả.

– Bên gây thiệt hại phải bồi thường 100% các thiệt hại tổn thất cho bên còn lại và tìm các khắc phục, giải quyết những hậu quả đó.

– Tùy vào từng vi phạm hai bên có thể thỏa thuận áp dụng bồi thường thiệt hại hay phạt vi phạm hoặc áp dụng cả hai.

ĐIỀU 10: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

– Sự kiện bất khả kháng là sự kiện, hiện tượng xảy ra một cách khách quan, vượt ra khỏi sự kiểm soát của các bên có liên quan, cản trở một hoặc các bên thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

– Sự kiện bất khả kháng có thể là dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, … hoặc yếu tố khách quan nào đó khiến các bên trong Hợp đồng không thể thực hiện hợp đồng; không thể lường trước được và không thể khắc phục được, bất kể các bên có liên quan đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trong trường hợp pháp sinh các sự kiện bất khả kháng, các bên thỏa thuận xem xét để tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng này.

ĐIỀU 11: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác;

b) Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;

c) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Trường hợp bên A cung cấp dịch vụ điều trị cho khách hàng, phát sinh những bệnh lý làm không thể tiếp tục được hợp đồng;

đ) Trường hợp khác theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

 • Một trong các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, phải có văn bản thông báo cho bên còn lại trong vòng … ngày.

– Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên A biết trước một thời gian …. ngày; bên B phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

– Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Trường hợp lỗi do dịch vụ bên A cung ứng gây thiệt hại nghiêm trọng cho bên B, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả cho bên B.

Điều 13: TẠM DỪNG HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 12: TIẾP TỤC HỢP ĐỒNG

Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo hợp đồng mà bên A vẫn chưa hoàn thành xong quá trình điều trị cho bên B hoặc trường hợp tại Điều 7 của hợp đồng này, bên A có thông báo cho bên B biết, nếu bên B đồng ý thì vẫn tiếp tục thực hiện công việc trong Hợp đồng, cho đến khi công việc được hoàn thành.

ĐIỀU 13: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh tranh chấp, hai Bên sẽ tự thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Trường hợp thương lượng không thành công có thể nhờ Hòa giải viên. Nếu tiếp tục không thể giải quyết được, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

– Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Hai bên tự đọc lại và nghe đọc lại, hoàn toàn nhất trí với nội dung của Hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

– Hợp đồng gồm … (……) trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản./

Bên A Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Nhiều người chưa biết, nếu dịch vụ Spa thường xuyên theo đợt, theo lộ trình hoặc gói, nhằm phục vụ mục đích nhất định, thì bạn bắt buộc phải ký hợp đồng. Vậy hợp đồng tham gia dịch vụ Spa là gì, mẫu hợp đồng dịch vụ Spa gồm những nội dung nào? Để giải đáp các câu hỏi này, bạn hãy cùng bePOS theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Một số loại hợp đồng khác mà chủ kinh doanh Spa cần biết

Hợp đồng lao động

Bên cạnh mẫu hợp đồng dịch vụ Spa, hợp đồng lao động cũng là văn bản chủ kinh doanh cần quan tâm. Đây được hiểu là loại văn bản thỏa thuận giữa chủ Spa và các nhân viên về việc làm có trả công, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Hợp đồng lao động, thuê nhân viên có vai trò quan trọng nếu muốn quản lý Spa hiệu quả. Cụ thể, với nhân viên, đây là cơ sở để họ bảo vệ lợi ích cá nhân, cũng như cảm thấy an toàn hơn khi làm việc. Với chủ Spa, việc ký kết hợp đồng lao động cho thấy cơ sở kinh doanh hoạt động đúng luật. Ngoài ra, đây cũng là thứ giúp bạn thu hút nhân tài, thợ tay nghề cao về Spa của mình.

Nội dung của hợp đồng lao động, thuê nhân viên Spa bao gồm họ tên hai bên và các điều khoản về quyền, nghĩa vụ. Ví dụ, điều khoản về vị trí việc làm của nhân viên, các công việc cần thực hiện, lương gross/lương net, cách thanh toán lương, các chế độ đãi ngộ khác,…

>> Xem thêm: Tham khảo mẫu hợp đồng thuê nhân viên Spa đúng luật hiện hành

Hợp đồng đào tạo

Mẫu hợp đồng Spa về mảng đào tạo cũng là nội dung rất quan trọng mà chủ kinh doanh Spa phải nghiên cứu. Theo quy định pháp luật, hợp đồng đào tạo do hai bên ký kết một cách tự nguyện, với mục đích nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động.

Ký kết hợp đồng đào tạo giúp bạn và cả người lao động tránh những rủi ro về hiểu lầm, tranh chấp, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc hơn. Nội dung trong đó bao gồm thông tin cơ sở đào tạo và người được đào tạo, các chế độ đào tạo, các chi phí liên quan, quyền và nghĩa vụ hai bên,…

>> Xem thêm: Tải mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa mới nhất 2023

Hợp đồng xây dựng, thiết kế Spa

Loại văn bản pháp lý tiếp theo bePOS muốn giới thiệu đến bạn, bên cạnh mẫu hợp đồng dịch vụ Spa, là hợp đồng xây dựng, thiết kế. Đây là hợp đồng giữa chủ Spa và bên nhận thầu, ví dụ như các công ty kiến trúc, nội thất.

Hợp đồng này rất quan trọng khi bạn bắt tay vào xây dựng, thiết kế Spa, đẹp thu hút khách hàng Trong đó có quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của công ty nhận thầu, cũng như của chủ Spa, như giá cả, thời gian bàn giao, các số liệu, tài liệu về công trình,…

>> Xem thêm: Tham khảo mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế Spa, thẩm mỹ viện

Trên đây, bePOS đã giúp bạn tìm hiểu tất cả những nội dung quan trọng nhất về mẫu hợp đồng dịch vụ Spa, cũng như các loại hợp đồng khác như thuê nhân viên, đào tạo, thiết kế,… Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn và hãy thường xuyên truy cập các trang thông tin của bePOS để đón đọc những kiến thức thú vị nhé!

Các loại mụn trứng cá và cách điều trị
Các loại mụn trứng cá và cách điều trị

Bảng giá trị mụn tại O2 SKIN

Bạn không biết khám da liễu trị mụn bao nhiêu tiền bởi bảng giá trị mụn ở Spa thường ít khi được công khai, điều này khiến nhiều khách hàng e ngại khi đăng kí tư vấn vì sợ bị chèo kéo, dẫn dụ mua dịch vụ không cần thiết.

Hiểu được điều này, O2 SKIN luôn CÔNG KHAI BẢNG GIÁ TRỊ MỤN nói riêng và các dịch vụ điều trị, chăm sóc da mụn nói chung, giúp bạn có thể dự trù được chi phí điều trị mụn với bác sĩ, đồng thời hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình điều trị.

Đặc biệt Phòng khám luôn có chính sách hỗ trợ chi phí điều trị mụn cho các bạn học sinh, sinh viên. Khi có thẻ sinh viên bạn sẽ được trị mụn với mức giá ưu đãi. Để biết chi tiết giá của từng dịch vụ trị mụn, chăm sóc da, trị sẹo rỗ, mời bạn xem bảng giá dưới đây!

Bảng giá trị mụn cơ bản tại O2 SKIN

 • Vùng da mặt
 • Vùng cơ thể
Điều trị mụn Giá

niêm yết

Giá HSSV Giá

niêm yết

Giá HSSV
Khám mụn chuẩn y khoa 100.000 100.000
Chiếu ánh sáng sinh học 100.000 100.000
Mặt nạ điều trị mụn và kiểm soát nhờn 100.000 100.000 200.000 200.000
Lấy nhân mụn Y khoa 350.000 320.000 650.000 590.000
Chiếu ánh sáng và điện di đưa dưỡng chất (điều trị mụn và kiểm soát nhờn) 390.000 340.000 550.000 500.000
Peel điều trị mụn 957.000 847.000 1.430.000-2.750.000 1.320.000-2.640.000

Bảng giá chăm sóc da sau điều trị mụn

 • Vùng da mặt
 • Vùng cơ thể
Chăm sóc da sau điều trị mụn Giá

niêm yết

Giá HSSV Giá

niêm yết

Giá HSSV
Chăm sóc da trắng sáng

(Massage, đắp mặt nạ, chiếu ánh sáng, điện di)

600.000 550.000
LKN trắng sáng da, se khít lỗ chân lông 1.500.000 1.200.000
LKN cấp ẩm và tái tạo da 1.500.000 1.200.000

(Dành cho da điều trị thành công)

Bảng giá điều trị phục hồi da (da nhiễm corticoid, da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương…)

 • Vùng da mặt
 • Vùng cơ thể
Điều trị phục hồi da Giá

niêm yết

Giá HSSV Giá

niêm yết

Giá HSSV
Mặt nạ phục hồi da thương tổn 120.000 120.000 250.000 250.000
Mặt nạ cấp ẩm, làm dịu và giảm kích ứng da 120.000 120.000 250.000 250.000
Mặt nạ cấp ẩm, làm dịu và giảm kích ứng da (dạng mask gel) 180.000 180.000
Chiếu ánh sáng và điện di phục hồi da thương tổn 390.000 340.000 550.000 500.000
Chiếu ánh sáng và điện di cấp ẩm, làm dịu và giảm kích ứng da 390.000 340.000 550.000 500.000

(Dành cho da nhạy cảm/ da dị ứng/ da tai biến corticoid)

Bảng giá trị mụn kết hợp tại O2 SKIN

 • Vùng da mặt
 • Vùng cơ thể
Điều trị mụn kết hợp Giá

niêm yết

Giá HSSV Giá

niêm yết

Giá HSSV
Peel điều trị mụn kết hợp trị thâm, giảm nhờn 957.000 847.000 1.430.000-2.750.000 1.320.000-2.640.000
IPL điều trị hồng ban do mụn (IPL & Điện di) 870.000-970.000 770.000-870.000 1.300.000-2.100.000 1.200.000-2.000.000
IPL điều trị mụn và kiểm soát nhờn (IPL & Điện di) 957.000 847.000 1.430.000-2.310.000 1.320.000-2.200.000
LKN điều trị mụn dưới da, da dày sừng 1.500.000 1.200.000

Bảng giá điều trị thâm mụn (thâm đỏ, thâm đen, đốm nâu)

 • Vùng da mặt
 • Vùng cơ thể
Điều trị thâm Giá

niêm yết

Giá HSSV Giá

niêm yết

Giá HSSV
Chiếu ánh sáng và điện di (Giảm thâm và trắng sáng da) 390.000 340.000 550.000 500.000
Chiếu ánh sáng và điện di (Giảm thâm và điều trị đốm nâu) 390.000 340.000 550.000 500.000
Chiếu ánh sáng và điện di (Điều trị hồng ban do mụn) 390.000 340.000 550.000 500.000
Peel điều trị thâm 957.000 847.000 1.430.000-2.750.000 1.320.000-2.640.000
IPL điều trị hồng ban do mụn (IPL & Điện di) 957.000 847.000 1.430.000-2.310.000 1.320.000-2.200.000

Bảng giá điều trị sẹo rỗ, trị lỗ chân lông to

 • Vùng da mặt
Điều trị sẹo rỗ, se khít lỗ chân lông Giá niêm yết Giá HSSV
Điều trị dãn lỗ chân lông và lão hóa da 2.200.000 1.900.000
Điều trị sẹo rỗ 2.400.000 2.100.000
Cắt đáy sẹo rỗ (Bóc tách sẹo) 800.000 – 1.500.000 – 2.000.000
Chấm TCA trị sẹo 500.000

Bảng giá chăm sóc da trị mụn COMBO tại O2 SKIN

 • Vùng da mặt
 • Vùng cơ thể

Combo Chăm sóc da

SIÊU TIẾT KIỆM

Giá niêm yết Giá HSSV Giá niêm yết Giá HSSV
Combo 1: Sạch mụn, đưa dưỡng chất (lấy mụn + điện di) 570.000

(tiết kiệm 120.000)

490.000

(tiết kiệm 120.000)

Tiết kiệm 120.000 Tiết kiệm 120.000
Combo 2: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) 510.000

(tiết kiệm 40.000)

480.000

(tiết kiệm 40.000)

Tiết kiệm 40.000 Tiết kiệm 40.000
Combo 3: Sạch mụn phối hợp điều trị mụn và thâm (lấy nhân mụn, đắp mặt nạ, chiếu ánh sáng và điện di) 750.000

(tiết kiệm 90.000)

670.000

(tiết kiệm 90.000)

Tiết kiệm 90.000 Tiết kiệm 90.000
Combo 4: Sạch mụn và điều trị mụn, thâm (lấy nhân mụn & Peel da) 1.217.000

(tiết kiệm 90.000)

1.077.000

(tiết kiệm 90.000)

Tiết kiệm 90.000 Tiết kiệm 90.000

Bảng giá chăm sóc da trị mụn COMBO tại O2 SKIN

 • Vùng da mặt

Combo chăm sóc da

SIÊU TIẾT KIỆM

Giá niêm yết Giá HSSV
Combo 1: Sạch mụn, đưa dưỡng chất (lấy nhân mụn + điện di) 570.000

(tiết kiệm 140.000)

490.000

(tiết kiệm 120.000)

Combo 2: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy nhân mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) 510.000

(tiết kiệm 40.000)

480.000

(tiết kiệm 40.000)

Combo 3: Sạch mụn phối hợp điều trị mụn và thâm ( ấy nhân mụn, đắp mặt nạ, chiếu ánh sáng và điện di) 770.000

(tiết kiệm 90.000)

690.000

(tiết kiệm 90.000)

Combo 4: Sạch mụn và điều trị mụn, thâm (lấy nhân mụn và peel da) 1.217.000

(tiết kiệm 90.000)

1.077.000

(tiết kiệm 90.000)

 • Vùng cơ thể
Giá niêm yết Giá HSSV
Combo 1: Sạch mụn, đưa dưỡng chất (lấy nhân mụn + điện di) Tiết kiệm 120.000 Tiết kiệm 120.000
Combo 2: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy nhân mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) Tiết kiệm 40.000 Tiết kiệm 40.000
Combo 3: Sạch mụn phối hợp điều trị mụn và thâm( lấy nhân mụn, đắp mặt nạ, chiếu ánh sáng và điện di) Tiết kiệm 90.000 Tiết kiệm 90.000
Combo 4: Sạch mụn và điều trị mụn, thâm ( lấy nhân mụn và peel da) Tiết kiệm 90.000) Tiết kiệm 90.000

Trên đây là bảng giá trị mụn và các dịch vụ đi kèm tại O2 SKIN. So với bảng giá trị mụn ở spa thì đây là một mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền của sinh viên và người đi làm. Khi biết được chi phí khám da liễu trị mụn bao nhiêu tiền, bạn hãy đăng ký tư vấn khám mụn với bác sĩ để biết được với tình trạng mụn của bạn thì thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài bao lâu. Phác đồ trị mụn của bác sĩ sẽ giúp bạn dự trù được chi phí, thời gian. Từ đó chủ động sắp xếp cho việc điều trị được liên tục, đẩy nhanh hiệu quả điều trị mụn

Quy trình thăm khám trị mụn với Bác sĩ da liễu O2 SKIN

Ngoài việc thắc mắc khám da liễu trị mụn bao nhiêu tiền, hẳn bạn cũng muốn biết quy trình thăm khám mụn sẽ diễn ra như thế nào trong suốt quá trìnhkhám, theo dõi và điều trị đúng không? Dưới đây là quy trình quy trình thăm khám trị mụn với Bác sĩ da liễu O2 SKIN.

Quy trình thăm khám trị mụn với Bác sĩ da liễu O2 SKIN:

 1. Bước 1: Đăng ký lịch khám
 2. Bước 2: Khám và tư vấn
 3. Bước 3: Thanh toán chi phí
 4. Bước 4: Thực hiện dịch vụ
 5. Bước 5: Chăm sóc sau điều trị
 6. Bước 6: Tái khám và kết thúc liệu trình

Đăng ký tư vấn khám mụn với bác sĩ da liễu O2 SKIN để biết được chi phí điều trị mụn theo phác đồ của Bác sĩ, thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài baolâu, từ đó lên kế hoạch điều trị mụn, dự trù kinh phí.

Một làn da mịn màng, sạch mụn sẽ bắt đầu bằng một quyết định nhỏ bé của bạn “ĐĂNG KÝ KHÁM MỤN VỚI BÁC SĨ”

Đăng ký lịch khám mụn

Bạn nên đăng ký lịch khám theo form trên website hoặc thông qua hotline 1900 3147.Việc đặt hẹn trước khi đến sẽ giúp bạn chủ động được thời gian và không phải chờ đợi lâu trong giờ cao điểm.

Khám và tư vấn với bác sĩ

Khi đến với O2 SKIN, Khách hàng sẽ được Bác sĩ chuyên khoa da liễu trực tiếp khám và soi da. Sau đó, dựa trên cơ địa, độ tuổi, thực trạng da và điều kiện sức khỏe của mỗi bệnh nhân mà bác sĩ sẽ thiết kế Phác đồ điều trị cá nhân hóa phù hợp với từng người

Thanh toán chi phí trị mụn

Khi đồng ý với các loại thuốc và phương pháp điều trị mà Bác sĩ đã chỉ định, khách hàng sẽ đến Quầy thuốc của phòng khám để tiến hành thanh toán. Tại đây, bạn sẽ được tư vấn chi tiết một lần nữa về cách sử dụng thuốc và những lưu ý trong quá trình điều trị mụn.

Thực hiện dịch vụ trị mụn

Khách hàng sẽ được hướng dẫn di chuyển đến Phòng chăm sóc da để gặp điều dưỡng và thực hiện quy trình điều trị mụn. Phương pháp điều trị cụ thể do Bác sĩ chỉ định, trong một số liệu trình Bác sĩ sẽ là người trực tiếp thực hiện dịch vụ.

Chăm sóc sau điều trị

Sau khi thực hiện dịch vụ, Khách hàng sẽ được Điều dưỡng hướng dẫn lại một lần nữa về cách chăm sóc, bảo vệ da tại nhà. Tại O2 SKIN, chúng tôi luôn hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của Khách hàng mọi lúc ngay cả khi đã kết thúc liệu trình.

Tái khám và kết thúc liệu trình trị mụn

Ngày tái khám được ghi trên hóa đơn thanh toán chi phí điều trị, Khách hàng nên lưu ý để đến Tái khám đúng hẹn, điều này giúp Bác sĩ theo dõi tình trạng da của bạn sát sao và đưa ra những thay đổi hợp lý khi cần thiết, giúp tối ưu hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị mụn

Bạn nên đăng ký lịch khám theo form trên website hoặc thông qua hotline 1900 3147. Việc đặt hẹn trước khi đến sẽ giúp bạn chủ động được thời gian và khôngphải chờ đợi lâu trong giờ cao điểm..

Phác đồ Điều Trị Mụn theo chuẩn Y tế Thế Giới WHO-DR.NGỌC
Phác đồ Điều Trị Mụn theo chuẩn Y tế Thế Giới WHO-DR.NGỌC

Câu hỏi thường gặp

Chi phí khám da liễu trị mụn với Bác sĩ tại O2 SKIN cho lần khám đầu tiên là 100.000 VND.

7 Lợi ích bạn sẽ nhận được khi Khám mụn với bác sĩ

 1. Xác định tình trạng mụn của bản thân ở mức độ nhẹ – trung bình hay nặng
 2. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân gây nên tình trạng mụn của bạn. Từ đó giúp bạn kiểm soát để hạn chế các nguyên nhân này
 3. Lên kế hoạch điều trị: Phác đồ điều trị mụn cá nhân hóa; Dự trù chi phí, thời gian điều trị mụn kéo dài bao lâu.
 4. Tiết kiệm thời gian điều trị với phác đồ điều trị đúng ngay từ đầu.
 5. Bác sĩ giúp bạn thiết kế liệu trình chăm sóc da mụn tại nhà
 6. Theo dõi tình trạng mụn qua các lần tái khám và tối ưu phác đồ để đạt hiệu quả cao nhất
 7. Hướng dẫn chăm sóc da, chủ động ngừa mụn tái phát tại nhà

Chỉ với 100.000 VND khám mụn với bác sĩ – bước đầu tiên để chạm đến một làn da mịn màng, sạch mụn

Tại O2 SKIN mỗi lần tái khám theo dịch vụ sử dụng. Tùy tình trạng mụn và dịch vụ bạn sử dụng mà chi phí sẽ khác nhau.

Đối với lần khám đầu dao động từ 500.000 – 700.000 đồng (mụn nhẹ), 800.000 – 1.000.000đ (trung bình – nặng).

Tái khám dao động từ 400.000 – 500.000đ. (Tần suất tái khám thông thường: 1 tuần/lần đối với mụn trung bình- nặng; 2-3 tuần/lần đối với mụn nhẹ

Dưới đây là bảng giá trị mụn mới nhất tại O2 SKIN:

 • Bảng giá trị mụn cơ bản: Dao động từ 100.000 – 2.500.000 VND tùy dịch vụ và tình trạng da
 • Bảng giá trị mụn kết hợp: Dao động từ 100.000 – 2.500.000 VND tùy dịch vụ và tình trạng da
 • Bảng giá chăm sóc da trị mụn COMBO: Dao động từ 570.000 – 970.000 VND tùy dịch vụ và tình trạng da
 • Bảng giá chăm sóc da sau điều trị mụn: Dao động từ 100.000 – 2.400.000 VND tùy dịch vụ và tình trạng da
 • Bảng giá điều trị thâm mụn (thâm đỏ, thâm đen, đốm nâu): Dao động từ 340.000 – 2.500.000 VND tùy dịch vụ và tình trạng da
 • Bảng giá điều trị phục hồi da (da nhiễm corticoid, da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương…): Dao động từ 120.000 – 500.000 VND tùy dịch vụ và tình trạng da
 • Bảng giá điều trị sẹo rỗ, trị lỗ chân lông to: Dao động từ 500.000 – 2.400.000 VND tùy dịch vụ và tình trạng da

Trứng cá (acne) là bệnh da thông thường, gây nên do tăng tiết chất bã và viêm của hệ thống nang lông tuyến bã. Bệnh biểu hiện bằng nhiều loại tổn thương khác nhau như mụn cám, sẩn, sẩn viêm, mụn mủ, mụn bọc, nang…khu trú ở vị trí tiết nhiều chất bã nhờn mặt, lưng, ngực. Khoảng 80% trường hợp trứng cá gặp ở tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt giai đoạn dậy thì. Trứng cá không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tuy nhiên, do tồn tại dai dẳng, mụn, sẩn hay sẹo lồi, sẹo.[1]

Theo mức độ nghiêm trọng, mụn trứng cá được phân ra ba cấp độ: nhẹ, trung bình và nặng. Mụn trứng cá nhẹ thường đáp ứng tốt khi sử dụng các phương pháp điều trị bằng các thuốc không kê đơn (OTC).Các bệnh nhân có mụn trứng cá trung bình đến nặng cần được bác sĩ khám và kê đơn thuốc phù hợp.[2]

Mục đích điều trị chung là loại bỏ nút nang để các chất bã nhờn có thể lưu thông tự do và giảm số lượng vi khuẩn trên da. Vì thế dụng điều trị cần giảm hình thành mụn trứng cá. Dạng thuốc hữu ích nhất là các loại thuốc bôi (dạng lỏng: nhũ dịch, hỗn dịch, kem thuốc, gel thuốc có các tá dược thân nước trong công thức bào chế), các loại kem thuốc và gel thuốc. Gel thuốc với cốt tá dược alcol khô nhanh có thể gây kích ứng. Những dạng bào chế này có cốt thân nước làm khô chậm hơn nhưng ít có khả năng gây kích ứng da. Kem dưỡng ẩm không gây mụn trứng cá có thể tốt nếu da bị khô do điều trị.[1,2]

1. Các thuốc điều trị tại chỗ

1.1. Benzoyl peroxid [2]

Tác dụng: Benzoyl peroxid có cả hoạt tính kháng khuẩn và chống mụn trứng cá và là dòng thuốc OTC đầu tiên điều trị mụn trứng cá có viêm hoặc không viêm. Hoạt tính kháng viêm có tác dụng ở mọi nồng độ. Hoạt tính chống mụn trứng cá thấp và có hiệu quả lớn nhất ở nồng độ cao hơn. Benzoyl peroxid có tác dụng làm bong lớp sừng làm tăng tốc độ thay thế tế bào da, giúp da bong vảy. Bôi thuốc đều đặn có thể có hiệu quả cải thiện các trứng cá nhẹ.

Dạng bào chế và hàm lượng: Thuốc có các nồng độ 2,5%, 5%,10% với dạng bào chế gel hoặc cream. Gel thuốc có thể hữu ích cho những người có làn da dầu và thuốc kem cho những người có da khô.

Cách dùng: Rửa sạch da bằng xà phòng nhẹ hoặc sản phẩm tẩy rửa, rửa lại bằng nước sạch trước khi bôi benzoyl peroxid có thể giúp giảm lượng bã nhờn trên da. Benzoyl peroxid ngăn ngừa tổn thương mới hình thành chứ không phải là thu hẹp vùng da có mụn trứng cá. Bởi vậy cần bôi thuốc lên toàn bộ vùng da bị ảnh hưởng, không chỉ đối với mụn trứng cá riêng biệt và cần bôi đều nhất lên vùng da sau khi rửa sạch

Tác dụng phụ: Lúc đầu benzoyl peroxid thường có khả năng gây đỏ và đau nhức da.Tiếp đến có thể đau nhức, khô và bong vảy. Cần cảnh báo tác dụng kích thích có thể xảy ra; Nếu không người bệnh có thể bỏ dở không tuân thủ điều trị.

Các biện pháp có thể giúp giảm tác dụng của thuốc: Bắt đầu điều trị với các chế phẩm có nồng độ thấp nhất và bôi kem thuốc, các loại thuốc bôi hoặc bôi một lượng tối thiểu gel thuốc và không bôi thường xuyên trong tuần đầu điều trị.Bôi thuốc một lần mỗi ngày hoặc cách ngày có thể thử trong một tuần và sau đó tần số sử dụng tăng lên hai lần mỗi ngày. Sau 2 hoặc 3 tuần có thể dùng các chế phẩm có nồng độ cao hơn. Nếu tác dụng kích ứng không cải thiện sau 1 tuần hoặc đau rất nặng hơn, nên ngưng sử dụng các sản phẩm. Benzoyl peroxid có thể gây nhạy cảm:Da bị tấy đỏ, viêm và đau và nên ngừng điều trị.

Cần cảnh báo benzoyl peroxid có khả năng tẩy trắng quần áo và giường ngủ. Tránh mắt, miệng và niêm mạc tiếp xúc với benzoyl peroxid.

1.2. Thuốc kháng sinh tại chỗ

– Tác dụng: diệt P.acnes, chống viêm trực tiếp thông qua ức chế sự hóa ứng động của bạch cầu trung tính [1]. P.acnes kháng với thuốc kháng sinh đang tăng.Vi khuẩn kháng erythromycin hiện giờ khá cao, vì vậy có thể không có hiệu quả.Sử dụng các kháng sinh tại chỗ thay thế cho kháng sinh uống nhưng không có hiệu quả như đường uống. Các kháng sinh dùng tại chỗ chỉ hữu ích trong mụn trứng cá bị viêm. Mụn trứng cá đáp ứng khá chậm với điều trị và có thể cần thời gian tới 6 tháng để đạt lợi ích tối đa.[2]

– Dạng bào chế và hàm lượng: dung dịch tan trong cồn (ví dụ clindamycin và erythromycin) hoặc gel và lotion để làm giảm kích thích da. Hiện nay dùng dạng phối hợp thuốc có thể làm giảm sự đề kháng (ví dụ erythromycin 3% với benzoyl peroxid 5% hay clindamycin 1% với benzoyl peroxide 5%)[1]

NCIE khuyến cáo không sử dụng đơn độc kháng sinh tại chỗ hoặc phối hợp kháng sinh tại chỗ và kháng sinh toàn thân trong điều trị mụn trứng cá.

1.3. Các hợp chất retinoid

– Tác dụng: Các retinoid tại chỗ bao gồm: tretinion, adapalene, tazarotene, trifarotene.

Các retinoid điều trị trứng cá không viêm do có tác dụng làm bình thường hóa tăng sừng nang và ngăn chặn việc hình thành các trứng cá nhỏ (microcomedo). Hiệu quả của retinoid tại chỗ đối với điều trị các trứng cá sần viêm có thể do sự kết hợp của khả năng chống viêm và ngăn chặn hình thành các trứng cá nhỏ.[5]

Dạng bào chế và hàm lượng: Gel Adapalene 0.1% là chế phẩm OTC retinoid tại chỗ duy nhất lưu hành taị Mỹ. Các chế phẩm isotretinoin không lưu hành tại Mỹ.[5] Tại việt Nam, adapalene, isotretinoin và tazarotene là các retionid có số lưu hành.[6] Việc lựa chọn retinoid cho bệnh nhân cần được xem xét dựa trên sự sẵn có, giá cả, sự dung nạp và sự ưa thích của bệnh nhân (vd: gel, cream, lotion, foam). Mặc dù có các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành nhằm so sánh hiệu quả và khả năng dung nạp của các loại retinoid tại chỗ tuy nhiên không thực sự ủng hộ cho việc sử dụng một loại retinoid cụ thể nào hơn.[5]

STT

Hoạt chất

Dạng bào chế

Hàm lượng

Ghi chú

Isotretinion

Kem, gel

0,05%

Có chế phẩm phối hợp Erythromycin

Adapalene

Kem, gel, Lotion*, Dung dịch*

0,1%; 0,3%*

Có chế phẩm kết hợp Clidamycin, Benzoyl peroxid* * SĐK tại Mỹ

Tazarotene

Kem, gel, lotion*, foam*, aerosol*

0,05% 0,1%

0,045%*

* SĐK tại Mỹ, có dạng phối hợp với Halobetason

Trifarotene

Kem

0,005%

Thuốc không có SĐK tại VN

– Cách dùng: Các retinoid thường được sử dụng ngày một lần và thường vào buổi tối bởi có những báo cáo về khả năng quang hóa của tretinion.Tuy nhiên, các dạng bào chế cải tiến của tretinion (Gel tretinion micronized, lotion tretinion trong nhũ tương polyme), adapalene và trifarotene thì ổn định với ánh sáng hơn. Khi sử dụng các retinoid bệnh nhân cần lưu ý bôi một lớp mỏng lên toàn bộ dùng da mụn hơn là việc bôi lên từng mụn trứng cá; một lượng bằng hạt đậu là đủ để bôi lên toàn bộ mặt và nên lau khô da trước khi bôi thuốc.[4]

Tần suất sử dụng thuốc khi bắt đầu nên được thay đổi dần. Nên bắt đầu điều trị chậm để hạn chế các kích ứng da ( vd sử dụng cách ngày mỗi tối, hoặc mỗi 3 ngày một lần vào buổi tối), với mục tiêu tăng dần tần suất lên đến sử dụng hàng ngày trong vài tuần để cải thiện sự dung nạp thuốc.[5]

Các thuốc retinoid tại chỗ không nên được bôi cùng lúc với benzoyl peroxide. Khi sử dụng đồng thời hai thuốc này, nên bôi benzoyl peroxide vào buổi sáng và tretinion vào buổi tối do tretinion bị oxy hóa khi tiếp xúc với benzoyl peroxide. [5]

1.4. Các chất có tác dụng làm bong lớp sừng và nicotinamid

Tác dụng: Các chất có tác dụng làm bong lớp sừng khác bao gồm kali quinolin hydroxy sulfat và acid salicylic.Các chất này là những phương pháp điều trị thứ hai [2]. Axit salicylic tại chỗ là một chất tiêu mụn thay thế rất hữu ích cho những bệnh nhân không thể dung nạp hoặc không thể sử dụng retinoid tại chỗ.[5]

Nicotinamid dùng ngoài có hoạt tính chống viêm nhẹ, cần bôi hai lần mỗi ngày. Có bằng chứng hạn chế về hiệu quả. Tác dụng phụ bao gồm tình trạng khô da và kích ứng. Có thể cần điều trị trong vài tuần để thấy hiệu quả đầy đủ.[2]

1.5. Axit azelaic

Tác dụng: Axit azelaic là một axit dicarboxylic tự nhiên có đặc tính kháng khuẩn, tiêu mụn và chống viêm nhẹ. Axit azelaic cũng có tác dụng ức chế tyrosinase và có thể cải thiện tình trạng tăng sắc tố sau viêm do mụn trứng cá.

Dạng bào chế và hàm lượng: Thuốc có dạng gel 15% và kem 20%.Kem chứa axit azelaic 20% có hiệu quả trong điều trị cả mụn trứng cá viêm và không viêm và đã chứng minh hiệu quả tương đương với kem tretinoin 0,05%, gel benzoyl peroxide 5% hoặc erythromycin 2% tại chỗ đối với mụn trứng cá nhẹ đến trung bình trong các nghiên cứu lâm sàng. Gel 15% chỉ được FDA chấp thuận để điều trị bệnh hồng ban nhưng được chấp thuận để điều trị mụn trứng cá ở nhiều nước châu Âu. Hai thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng cho thấy gel axit azelaic 15% được dung nạp tốt và hiệu quả như gel 5% benzoyl peroxide hoặc gel clindamycin 1% trong điều trị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình [5]. Tại Việt Nam, chỉ có số đăng kí của chế phẩm axit azelaic 20%[6].

Cách dùng: Axit azelaic được bôi hai lần mỗi ngày.

2. Thuốc dùng toàn thân

2.1. Isoretinoid đường uống [3]

Tác dụng: isotretinoin (13-cis-retinoic acid) là một dẫn chất tự nhiên của Vitamin A, liên kết và hoạt hóa thụ thể nuclear retinoic acid ( RARs). Các RAR được kích hoạt đóng vai trò sao chép và dẫn đến ức chế chức năng tuyến bã nhờn và sừng hóa. Có bằng chứng chắc chắn rằng việc sử dụng isotretinoin là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh nhân mắc mụn trứng cá khó điều trị bằng các trị liệu thông thường hoặc gây ra sẹo vật lý. Isotretinoin mang lại sự thuyên giảm lâu dài cho nhiều bệnh nhân. Isotretinoin có khả năng cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân mắc bệnh trứng cá từ trung bình đến nặng

Liều dùng: Điều trị mụn bằng Isotretinoin nên được lựa chọn cho từng trường hợp cụ thế. Khoảng liều thấp 0.1-0.4 mg/kg/ngày có hiệu quả và gây ra ít tác dụng không mong muốn hơn, thời gian điều trị có thể kéo dài hơn so với liều thông thường là 0.5-1.0 mg/kg/ngày để cho thấy cải thiện của mụn.

Tác dụng phụ: Tác dụng phụ của isotretinoin phụ thuộc vào liều và có khả năng hồi phục ( khô hoặc viêm môi) ngoại trừ tác dụng gây quái thai. Các tác dụng phụ sẽ nhẹ hơn với liều thấp.

Chống chỉ định và lưu ý: Isotretinoin chống chỉ định cho các trường hợp: Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, có suy giảm chức năng gan nặng, có rối loạn lipid máu, mẫn cảm với retinols hoặc thành phần viên nang mềm (vd dầu đậu nành) hoặc có thừa vitamin A trước đó. Bệnh nhân đang dùng kháng sinh tetracycline như minomycine hoặc doxycycline nên thông tin các thuốc đang điều trị trước khi sử dụng isotretinoin

Các phụ nữ được điều trị bằng isotretinoin trong độ tuổi sinh đẻ cần được khuyến cáo tránh thai trong suốt quá trình điều trị và ít nhất 1 tháng trước khi có thai vì isotretinoin có khả năng gây quái thai. Trong quá trình điều trị cần thường xuyên kiểm tra việc có thai hay không, nếu có cần phải dừng ngay việc điều trị và bênh nhân nên được khám tư vấn về nguy cơ quái thai.

Khuyến cáo xét nghiệm cận lâm sàng ( chức năng gan, cholesterol và HDL) trước khi điều trị, sau hai tháng hoặc dùng liều cao nhất. Nên lặp lại xét nghiệm sau 6-8 tuần với các bệnh nhân có kết quả bất thường.

Khuyến cáo tránh tiếp xúc với ánh nắng hoặc tia UV để bảo vệ cho da và sử dụng đồng thời các biện pháp: mặc quần áo bảo vệ, bôi kem chống nắng, đeo kính râm, đi trong bóng râm.

2.2. Kháng sinh

Theo khuyến cáo của NICE năm 2021, các kháng sinh được sử dụng trong phác đồ đầu tay điều trị trứng cá là : clindamycin, limecycline hoặc doxycycline. Trong trường hợp bệnh nhân bị chống chỉ định hoặc không dung nạp với limecycline hay doxycycline đường uống, cân nhắc chuyển sang trimethoprim hoặc macrolide đường uống (vd: erythromycin). Khuyến cáo cân nhắc điều trị duy trì đối với những bệnh nhân có tiền sử thường xuyên tái phát sau điều trị và khuyến khích tiếp tục chăm sóc da phù hợp.[4]

Liều dùng:

Doxycyclin: 100 mg/ngày x 30 ngày sau đó 50 mg/ngày x 2-3 tháng.

Tetracyclin 1,5 g x 8 ngày hoặc 0,25 g/ngày x 30 ngày (hoặc cho đến khi khỏi) [1]

Tác dụng phụ: thuốc gây nhạy cảm với ánh sáng (tetracyclin, doxycyclin), rối loạn tiêu hóa (erythromycin)[1]

Kết luận: Có thể thấy rằng có nhiều phác đồ điều trị bệnh trứng cá với nhiều thuốc với các dạng bào chế khác nhau, phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Tuy nhiên việc điều trị cần thời gian dài để thấy hiệu quả cũng như các thuốc thường có những tác dụng phụ có thể khiến việc tuân thủ điều trị không đầy đủ, do vậy bệnh nhân cần dùng thuốc đúng theo hướng dẫn. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, bệnh nhân mụn trứng cá nên có chế đô chăm sóc da phù hợp.

Biên soạn: DS. Bùi Thị Bích Hường – Khoa Dược, Bệnh viện TWQĐ 108

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Y tế, Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu, 2015
 2. Alison Blenkinsopp, Paul Paxton and John Blenkinsopp. Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illness, Seventh Edition. John Wiley & Sons, Ltd. Published 2014
 3. The Australasian College of Dermatologists Position Statement Isotretinoin for treatment of acne – May 2022
 4. Acne vulgaris: management NICE guideline Published: 25 June 2021 www.nice.org.uk/guidance/ng198
 5. Acne vulgaris: Overview of management – UpToDate
 6. https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index

Tại sao cần sử dụng đúng mẫu hợp đồng dịch vụ Spa?

Vậy tại sao bạn cần sử dụng đúng mẫu hợp đồng dịch vụ Spa, điều này đem lại lợi ích gì? Việc áp dụng mẫu hợp đồng dịch vụ Spa sẽ giúp bạn đảm bảo một số yếu tố như sau:

 • Xác định quyền và nghĩa vụ: Nếu chỉ thỏa thuận bằng miệng, hai bên sẽ có thể thiếu sự thống nhất trong cách hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình. Ký kết hợp đồng đặc biệt có ích khi bạn thực hiện các gói dịch vụ, gói trị liệu kéo trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Có lợi cho hai bên: Về phía khách hàng, điều này giúp họ cảm thấy an toàn hơn, được pháp luật bảo vệ trong trường hợp xảy ra rủi ro về cơ thể, sức khỏe. Về phía cơ sở kinh doanh, áp dụng mẫu hợp đồng dịch vụ Spa chuẩn giúp bạn nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và đồng thời cũng bảo vệ lợi ích khi có hiểu lầm xảy ra.
 • Cơ sở để giải quyết tranh chấp: Việc xảy ra tranh chấp là điều không ai muốn khi kinh doanh dịch vụ Spa. Tuy nhiên, nếu áp dụng mẫu hợp đồng dịch vụ Spa chuẩn, quá trình giải quyết tranh chấp sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Acne Treatment For Hoang | Điều Trị Mụn Cho Bạn Hoàng - SacDepSpa#266
Acne Treatment For Hoang | Điều Trị Mụn Cho Bạn Hoàng – SacDepSpa#266

Hợp đồng dịch vụ Spa là gì?

Hợp đồng sử dụng dịch vụ Spa, cũng như các loại hợp đồng dịch vụ khác, là sự thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, hay khách hàng. Theo đó, bạn phải thực hiện các công việc để khách hàng hưởng dịch vụ, ngược lại bên sử dụng dịch vụ sẽ thanh toán tiền cho bạn.

Về cơ bản, hợp đồng dịch vụ Spa có nội dung khá ngắn gọn và thường chỉ cô đọng xung quanh các điều khoản về giá thành, quyền và nghĩa vụ, trường hợp bồi thường nếu có,… Đặc biệt, loại hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng và có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.

Gợi ý mẫu hợp đồng dịch vụ Spa chuẩn quy định hiện hành

Trên đây bePOS đã giúp bạn định nghĩa khái niệm hợp đồng sử dụng dịch vụ Spa là gì, có vai trò như thế nào. Tiếp theo, bài viết sẽ hướng dẫn bạn một số mẫu hợp đồng dịch vụ Spa chuẩn quy định hiện hành, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra an toàn và chỉn chu hơn.

Về cơ bản, loại hợp đồng này có các mục giống các loại hợp đồng dịch vụ thông thường, bao gồm các nội dung như thông tin hai bên, các điều khoản liên quan đến thanh toán, điều khoản. Tên hợp đồng thường sẽ tùy thuộc vào loại dịch vụ mà bạn ký kết với khách hàng. Ví dụ, “Hợp đồng cam kết liệu trình thẩm mỹ viện”, “Hợp đồng liệu trình điều trị da”,…

Nội dung quan trọng nhất trong hợp đồng là các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của hai bên, ví dụ cách thực hiện dịch vụ Spa, các sản phẩm sử dụng, thanh toán,… Đặc biệt, nhiều mẫu hợp đồng dịch vụ Spa còn có một mục về tình trạng trước điều trị, sản phẩm từng sử dụng và mong muốn của khách,…

>> Xem thêm: Tải mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất, có thể áp dụng cho mọi ngành nghề

Trị mụn tại nhà sẽ thất bại nếu bạn không hiểu cách PHÂN LOẠI mụn | Dr Hiếu
Trị mụn tại nhà sẽ thất bại nếu bạn không hiểu cách PHÂN LOẠI mụn | Dr Hiếu

Hợp đồng điều trị da tại Spa là một dạng hợp đồng dịch vụ; các bên thỏa thuận cung ứng và sử dụng điều trị, thăm khám da tại Spa. Hợp đồng thường được lập trong trường hợp cung cấp dịch vụ là thường xuyên theo đợt, theo lộ trình hoặc gói với những mục đích nhất định thì việc ký Hợp đồng dịch vụ Spa thẩm mỹ lại là điều bắt buộc để ràng buộc trách nhiệm các bên. Đây là một dịch vụ không thể thiếu dành cho phái nữ, ngày càng phát triển và đa dạng hóa về loại hình, phương pháp, còn xuất hiện thêm các dịch vụ spa dành cho thú cưng hay spa dành riêng cho phái mạnh.

FAQ

Hợp đồng sử dụng dịch vụ Spa có bắt buộc phải công chứng không?

Cho đến nay, luật chưa có quy định về việc loại hợp đồng dịch vụ này phải công chứng. Bạn chỉ cần áp dụng mẫu hợp đồng dịch vụ Spa, có chữ ký thỏa thuận của hai bên là hợp đồng đã có hiệu lực.

Phiếu dịch vụ Spa có nghĩa là gì?

Phiếu dịch vụ Spa, hay còn gọi là thẻ liệu trình spa, là loại thẻ dùng để theo dõi liệu trình dịch vụ áp dụng với khách hàng. Trong đó in mọi thông tin cần thiết để Spa dễ dàng thực hiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng hơn.

Follow bePOS:

CÁC BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG NGÀNH MASSAGE TRỊ LIỆU (PHẦN 1)

Ngày nay, do rào cản gia nhập gần như bằng không cùng với nhu cầu ngày càng lớn từ thị trường, các Trung tâm Massage trị liệu, Spa chăm sóc sức khỏe được mở ra ngày càng nhiều. Tuy nhiên, rất nhiều đơn vị trong ngành hoạt động với quy mô nhỏ và vừa đang gặp nhiều khó khăn, vấn đề vướng mắc trong vận hành kinh doanh. Một trong những vấn đề vướng mắc đó là về các loại giấy tờ pháp lý như Hợp đồng với nhân viên, hợp đồng với học viên, hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán,….

Với tư cách đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, Hadu Việt Nam thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ các bạn đồng nghiệp đang gặp vướng mắc.

Do các loại hợp đồng, giấy tờ có rất nhiều loại tùy mục đích, đối tượng khác nhau nên ở bài viết này, Hadu Việt Nam gửi tới các bạn một vài các mẫu Hợp đồng thường xuyên sử dụng trong ngành massage trị liệu nói riêng và ngành spa nói chung như sau (các bạn click vào tên từng mẫu giấy tờ để tải mẫu):

1. Bộ mẫu Hợp đồng đào tạo Kỹ thuật viên nội bộ.

Đây là bộ mẫu Hợp đồng dành cho đối tượng là các bạn Kỹ thuật viên khi tham gia có trải qua giai đoạn đào tạo nghề. Bộ Hợp đồng bao gồm:

– Cam kết làm việc sau đào tạo.

2. Bộ mẫu Hợp đồng đào tạo Học viên ngoài.

Đây là bộ mẫu Hợp đồng dành cho các đơn vị có dịch vụ đào tạo tay nghề cho các bạn học viên bên cạnh việc đào tạo nội bộ.

Bộ Hợp đồng bao gồm:

– Phụ lục Hợp đồng đào tạo Học viên.

3. Bộ mẫu Hợp đồng thử việc Kỹ thuật viên.

Đây là bộ mẫu Hợp đồng dành cho các bạn Kỹ thuật viên đã hoàn thành khóa đào tạo nội bộ hoặc không cần qua thời gian đào tạo, bắt đầu thời gian thử việc.Bộ Hợp đồng bao gồm:

– Phụ lục Hợp đồng thử việc KTV.

– Cam kết bảo mật. (nếu chưa ký).

4. Bộ mẫu Hợp đồng lao động Kỹ thuật viên.

Đây là bộ mẫu Hợp đồng dành cho các bạn Kỹ thuật viên đã qua giai đoạn thử việc và bắt đầu thời gian làm việc chính thức.

Bộ Hợp đồng bao gồm:

– Phụ lục Hợp đồng lao động KTV.

– Cam kết bảo mật. (nếu chưa ký).

5. Bộ mẫu Hợp đồng dịch vụ tuyển dụng và đào tạo Kỹ thuật viên.

Đây là bộ mẫu Hợp đồng dành cho các đơn vị có cung ứng dịch vụ tuyển dụng và đào tạo Kỹ thuật viên cho đơn vị khác.

Bộ Hợp đồng bao gồm:

– Hợp đồng cung ứng dịch vụ tuyển dụng & đào tạo KTV.

6. Bộ mẫu Hợp đồng dịch vụ cung ứng nhân sự.

Đây là bộ mẫu Hợp đồng dành cho các đơn vị có cung ứng dịch vụ cung ứng nhân sự vận hành cho đơn vị khác.

Bộ Hợp đồng bao gồm:

————————————📲 Kết nối với giảng viên qua Zalo tại đây, hoặc liên hệ:

Trung tâm đào tạo nghề Massage trị liệu HaDu Việt NamHotline: 0242.321.1919 – Website: Haduvietnam.edu.vnAdd: BT6, Lô 16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Chú ý: Các bài viết được lấy nguồn tại đây đều phải được trích dẫn!

ĐIỀU TRỊ MỤN BƯỞI CHÙM OXY LED

 • 900.000đ

Thời gian: 90 phút

Bưởi chùm là thảo dược quý giá mang lại hiệu quả cự kỳ cao trong việc điều trị mụn. Bông Spa đã vận dụng thành công công thức này để cho ra đời liệu trình điều trị mụn các loại mụn bọc, mụn viêm, mụn mủ, mụn trứng cá, mụn dưới da với kết quả hoàn mỹ:

· Không đau

· Không sưng đỏ

· Không để lại sẹo thâm

· Tăng sức đề kháng cho da, mụn không tái phát

Bạn sẽ cảm nhận ngay một làn da thoáng sạch, dịu mát & mịn màng không còn sưng tấy, nhờn đỏ ngay sau lần trị liệu đầu tiên. Tái tạo & làm đẹp làn da sau mụn

Các bước thực hiện:

Sau khi vệ sinh da mặt bằng nước ép nghệ trắng hữu cơ làm sạch sâu & kháng khuẩn nhưng dịu nhẹ, giúp làm sạch và sát trùng da triệt để & thanh tẩy da chết nhẹ nhàng với bột nghệ trắng hữu cơ loại bỏ bụi bẩn trên da, làm sạch, làm mềm, trắng da, đào thải độc tố đồng thời giúp da hấp thu tối đa dưỡng chất, các chuyên viên sẽ tiến hành xông nóng nhằm mở lỗ chân lông. Lúc này, làn da sẵn sàng hấp thu dưỡng chất & tăng lưu thông bạch huyết.

Bước kế đến là hút bã nhờn & mụn cám làm sạch sâu lỗ chân lông & thúc đẩy quá trình trao đổi oxy. Dùng dụng cụ tiệt trùng chuyên dùng lấy sạch nhân mụn & chân mụn ra ngoài. Tiếp theo, dùng dung dịch sát khuẩn làm dịu vùng da mụn, hạn chế hình thành sẹo & vết thâm. Trong khi đắp mặt nạ kết hợp liệu pháp ánh sáng xanh trực tiếp kháng khuẩn, hạn chế hình thành trở lại mụn & sẹo thâm. Bước massage tay chân với tinh dầu và đá nóng giúp bạn thư giãn toàn thân, phục hồi năng lượng.

Liệu trình nhanh chóng mang lại làn da sạch mụn để bạn luôn tự tin trong mọi hoạt động giao tiếp và thành công hơn nữa trong cuộc sống.

Bảng giá trị mụn và các dịch vụ chăm sóc da sau mụn tại O2 SKIN luôn công khai, minh bạch. Dưới đây là thông tin về giá của tất cả các dịch vụ trị mụn, chăm sóc da, trị sẹo rỗ… tại Phòng khám da liễu chuyên trị mụn O2 SKIN

Keywords searched by users: hợp đồng điều trị mụn

Hợp Đồng Điều Trị Da | Shopee Việt Nam
Hợp Đồng Điều Trị Da | Shopee Việt Nam
In Hợp Đồng Liệu Trình Cho Spa Theo Yêu Cầu | Shopee Việt Nam
In Hợp Đồng Liệu Trình Cho Spa Theo Yêu Cầu | Shopee Việt Nam
Mẫu Mới: Hợp Đồng Spa Cam Kết Điều Trị, Liệu Trình Siêu Xinh Kt: A4 Giấy For 120Gms | Shopee Việt Nam
Mẫu Mới: Hợp Đồng Spa Cam Kết Điều Trị, Liệu Trình Siêu Xinh Kt: A4 Giấy For 120Gms | Shopee Việt Nam
Hợp Đồng - Phiếu Liệu Trình - Phiếu Bảo Hành Spa - Thiết Kế Gia Huy
Hợp Đồng – Phiếu Liệu Trình – Phiếu Bảo Hành Spa – Thiết Kế Gia Huy
Hợp Đồng - Phiếu Liệu Trình - Phiếu Bảo Hành Spa - Thiết Kế Gia Huy
Hợp Đồng – Phiếu Liệu Trình – Phiếu Bảo Hành Spa – Thiết Kế Gia Huy
Gel Chấm Mụn Paula'S Choice Regular Strength 2.5% Benzoyl Peroxide ( 67Ml ) - Trị Mụn | Thefaceholic.Com
Gel Chấm Mụn Paula’S Choice Regular Strength 2.5% Benzoyl Peroxide ( 67Ml ) – Trị Mụn | Thefaceholic.Com
Mẫu Mới: Tờ Hợp Đồng Đào Tạo Nghề Spa - Cam Kết Điều Trị, Liệu Trình Siêu Xinh Kt: A4 Giấy For 120Gms | Shopee Việt Nam
Mẫu Mới: Tờ Hợp Đồng Đào Tạo Nghề Spa – Cam Kết Điều Trị, Liệu Trình Siêu Xinh Kt: A4 Giấy For 120Gms | Shopee Việt Nam
In Hợp Đồng Đào Tạo Nghề Spa - Phiếu Liệu Trình - Thiết Kế Gia Huy
In Hợp Đồng Đào Tạo Nghề Spa – Phiếu Liệu Trình – Thiết Kế Gia Huy
Deal Sốc Viên Uống Sakura Acnepill Hỗ Trợ Điều Trị Mụn, Làm Mờ Thâm, Ngăn Ngừa Mụn Điều Tiết Tuyến Nhờn, Thanh Lọc Da Hộ - Dụng Cụ Chăm Sóc Da Mặt |
Deal Sốc Viên Uống Sakura Acnepill Hỗ Trợ Điều Trị Mụn, Làm Mờ Thâm, Ngăn Ngừa Mụn Điều Tiết Tuyến Nhờn, Thanh Lọc Da Hộ – Dụng Cụ Chăm Sóc Da Mặt |
Hợp Đồng Đào Tạo By Nối Mi Tại Nhà - Issuu
Hợp Đồng Đào Tạo By Nối Mi Tại Nhà – Issuu
Kem Chấm Mụn Gamma Chemicals Dermaton Us 20Gr - Có Giấy Chứng Nhận An Toàn Bộ Y Tế - Trị Mụn | Thefaceholic.Com
Kem Chấm Mụn Gamma Chemicals Dermaton Us 20Gr – Có Giấy Chứng Nhận An Toàn Bộ Y Tế – Trị Mụn | Thefaceholic.Com
Kem Giảm Mụn Cho Nam Chiết Xuất Tràm Trà Rau Má Acnes Solution Cream 20G Giá Rẻ, Chỉ Từ 295.000Đ. Mua Ngay Kẻo Lỡ!
Kem Giảm Mụn Cho Nam Chiết Xuất Tràm Trà Rau Má Acnes Solution Cream 20G Giá Rẻ, Chỉ Từ 295.000Đ. Mua Ngay Kẻo Lỡ!
8 Bước Chăm Sóc Da Dầu Mụn Nhanh Chóng Phục Hồi | Eucerin
8 Bước Chăm Sóc Da Dầu Mụn Nhanh Chóng Phục Hồi | Eucerin
Chăm Sóc Da Mụn – Kay Spa
Chăm Sóc Da Mụn – Kay Spa
Độc Quyền] Điều Trị Mụn Cam Kết Khỏi Sau 02 Tháng Tại Thùy Dung
Độc Quyền] Điều Trị Mụn Cam Kết Khỏi Sau 02 Tháng Tại Thùy Dung
5 Cách Điều Trị Mụn Trứng Cá Từ Nhẹ Đến Nặng Chi Tiết Cực An Toàn
5 Cách Điều Trị Mụn Trứng Cá Từ Nhẹ Đến Nặng Chi Tiết Cực An Toàn
Gia Công Serum Trị Mụn - Đánh Bay Mụn Nhọt Nhanh Chóng
Gia Công Serum Trị Mụn – Đánh Bay Mụn Nhọt Nhanh Chóng
13 Cách Trị Mụn Cóc Hiệu Quả, Nhanh Chóng, Hết Gốc Rễ Và An Toàn
13 Cách Trị Mụn Cóc Hiệu Quả, Nhanh Chóng, Hết Gốc Rễ Và An Toàn
Gel Lột Mụn Đầu Đen, Mụn Cám Nha Đam Wicbe 200G - Gel Hút Mụn Wicbe - Trị Mụn | Thefaceholic.Com
Gel Lột Mụn Đầu Đen, Mụn Cám Nha Đam Wicbe 200G – Gel Hút Mụn Wicbe – Trị Mụn | Thefaceholic.Com
Tường Vân Beauty Spa
Tường Vân Beauty Spa
Top 22+ Cách Điều Trị Nám Da Tại Nhà Đơn Giản Hiệu Quả
Top 22+ Cách Điều Trị Nám Da Tại Nhà Đơn Giản Hiệu Quả
Bộ Ấn Phẩm Spa Hợp Đồng - Thẻ Liệu Trình - Thiệp Mời - Thiết Kế Gia Huy
Bộ Ấn Phẩm Spa Hợp Đồng – Thẻ Liệu Trình – Thiệp Mời – Thiết Kế Gia Huy
Sự Thật] Sử Dụng Retinol Trị Mụn Có Hiệu Quả Không?
Sự Thật] Sử Dụng Retinol Trị Mụn Có Hiệu Quả Không?
Điều Trị Mụn Giá Cao - Cam Kết Hết Mụn 100%
Điều Trị Mụn Giá Cao – Cam Kết Hết Mụn 100%
Trị Mụn Bằng Laser Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Cập Nhật 2024
Trị Mụn Bằng Laser Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Cập Nhật 2024
Kem Trị Mụn Cool Mint Acne Cream Của Dr.Lacir 15Gram - Mặt Nạ Đắp | Thefaceholic.Com
Kem Trị Mụn Cool Mint Acne Cream Của Dr.Lacir 15Gram – Mặt Nạ Đắp | Thefaceholic.Com
Tự Trị Mụn Nang Tại Nhà - Có Nên Không? - Phòng Khám O2 Skin
Tự Trị Mụn Nang Tại Nhà – Có Nên Không? – Phòng Khám O2 Skin
14 Cách Trị Mụn Nhanh Nhất Trong 1 Ngày Hiệu Quả Nên Biết
14 Cách Trị Mụn Nhanh Nhất Trong 1 Ngày Hiệu Quả Nên Biết

See more here: sixsensesspa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *