Chuyển tới nội dung
Home » Thứ Tự Từ Bề Mặt Đất Xuống Sâu Là | Mọi Người Cũng Hỏi

Thứ Tự Từ Bề Mặt Đất Xuống Sâu Là | Mọi Người Cũng Hỏi

Cấu trúc của Trái Đất | Tại sao lõi trái đất nóng hơn Mặt trời? | Hoạt Hình Khoa Học Vui

đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Lớp vỏ phong hoá là sản phẩm phong hoá của đá gốc, nằm phía dưới lớp đất và phía trên cùng của tầng đá gốc -> Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất là

Câu 2:

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới độ dày của tầng đất?

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới độ dày của tầng đất?

Câu 3:

Nhân tố nào sau đây đóng vai trò trực tiếp trong việc hình thành đất?

Câu 4:

Đất ở vùng đồng bằng có đặc điểm nào sau đây?

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng với hoạt động của các nhân tố hình thành đất?

Phát biểu nào sau đây đúng với hoạt động của các nhân tố hình thành đất?

Câu 6:

Các nhóm đất có sự khác biệt rất lớn về

Câu 7:

Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào sau đây làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất?

Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào sau đây làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất?

Câu 8:

Lớp vỏ phong hóa không có tầng nào sau đây?

Câu 9:

Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?

Câu 10:

Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đá mẹ đối với việc hình thành đất?

Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đá mẹ đối với việc hình thành đất?

Câu 11:

Địa hình có tác động chủ yếu tới sự

Câu 12:

Loại đất nào sau đây thích hợp để trồng cây lúa nước?

Loại đất nào sau đây thích hợp để trồng cây lúa nước?

Câu 13:

Hoạt động nào sau đây của con người không làm biến đổi tính chất của đất?

Câu 14:

Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để phân biệt đất với đá, nước, sinh vật, địa hình?

Đề thi liên quan

Xem thêm »

 • 4 đề 39 lượt thi Thi thử
 • 1 đề 37 lượt thi Thi thử
 • 2 đề 36 lượt thi Thi thử
 • 1 đề 35 lượt thi Thi thử
 • 2 đề 33 lượt thi Thi thử
 • 2 đề 33 lượt thi Thi thử
 • 2 đề 32 lượt thi Thi thử
 • 2 đề 32 lượt thi Thi thử
 • Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 29. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp có đáp án1 đề 30 lượt thi Thi thử
 • 3 đề 30 lượt thi Thi thử

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • 45 17/01/2024 Xem đáp án
 • Em hãy lập bảng theo mẫu dưới đây và hoàn thiện thông tin.

  Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Đặc điểm chính

  Ví dụ ở nước ta

  Điểm công nghiệp

  Khu công nghiệp

  Trung tâm công nghiệp

  22 17/01/2024 Xem đáp án

 • 17 17/01/2024 Xem đáp án
 • 29 17/01/2024 Xem đáp án
 • 15 17/01/2024 Xem đáp án
 • 23 17/01/2024 Xem đáp án
 • 19 17/01/2024 Xem đáp án
 • 22 17/01/2024 Xem đáp án
 • 24 17/01/2024 Xem đáp án
 • 17 17/01/2024 Xem đáp án

Mọi người cũng hỏi

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu bao gồm những tầng nào?

Trả lời: Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu bao gồm các tầng là tầng thực vật, tầng đất nông nghiệp, tầng đất hữu cơ, tầng đất khoáng và tầng đá hóa thạch.

Tầng thực vật có vai trò gì trong hệ thống đất?

Trả lời: Tầng thực vật giữ và bảo vệ đất, giúp kiểm soát xói mòn, cung cấp chất hữu cơ và cân bằng độ ẩm.

Tầng đất nông nghiệp đóng góp như thế nào cho việc canh tác?

Trả lời: Tầng đất nông nghiệp chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng và hỗ trợ việc canh tác.

Tầng đá hóa thạch có vai trò gì trong lịch sử địa chất?

Trả lời: Tầng đá hóa thạch chứa các hóa thạch và dấu vết về cuộc sống cũng như biến đổi của Trái Đất qua các giai đoạn khác nhau trong lịch sử

Nội dung bài viết:

Câu hỏi:

17/06/2022 18,205

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Quảng cáo

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Lớp vỏ phong hoá là sản phẩm phong hoá của đá gốc, nằm phía dưới lớp đất và phía trên cùng của tầng đá gốc -> Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên độ phì của đất?

Câu 2:

Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần vô cơ cho đất?

Câu 3:

Đất có tuổi già nhất là ở vùng

Câu 4:

Loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit?

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đá mẹ đối với việc hình thành đất?

Câu 6:

Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên các thành phần chủ yếu của đất?

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

Cập nhật ngày: 19-06-2022

Chia sẻ bởi: huY

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc.

lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hóa, đá gốc.

đá gốc, lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thổ nhưỡng.

đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hóa.

Chủ đề liên quan

Nhân tố nào sau đây tác động đến việc tạo nên thành phần vô cơ cho đất?

Khí hậu.

Sinh vật.

Địa hình.

Đá mẹ.

Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành độ phì cho đất?

Đá mẹ, khí hậu.

Khí hậu, sinh vật.

Sinh vật, đá mẹ.

Địa hình, đá mẹ.

Trong việc hình thành đất, khí hậu không giữ vai trò nào sau đây?

Làm cho đá gốc bị phong hóa thành đá mẹ.

Ảnh hưởng đến hòa tan, rửa trôi vật chất.

Tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động.

Cung cấp vật chất hữu cơ và không khí cho đất.

Vai trò quan trọng của vi sinh vật trong việc hình thành đất là

cung cấp vật chất hữu cơ.

gó phần làm phá hủy đá.

hạn chế sự xói mòn, rửa trôi.

phân giải, tổng hợp chất mùn.

Phát biểu nào sau đấy đúng với hoạt động của các nhân tố hình thành đất?

Không đồng thời tác động.

Tác động theo thứ tự.

Có mối quan hệ với nhau.

Không ảnh hưởng nhau.

Phát biểu nào sau đây không đúng với giới hạn của sinh quyển?

Giới hạn ở trên là nơi tiếp xúc với tầng ô dôn.

Giới hạn dưới của đại dương đến vực thẳm.

Ranh giới trùng hoàn toàn với lớp vỏ Trái Đất.

Ranh giới trùng hợp với toàn bộ lớp vỏ địa lí.

Phát biểu nào sau đây đúng nhất với sinh quyển?

Thực vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.

Sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiểu dày của sinh quyển.

Động vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.

Vi sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.

Phát biểu nào sau đây đúng với ảnh hưởng của đất đến sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Mỗi loài cây thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định.

Thực vật sinh trưởng nhờ các đặc tính lí, hóa và độ phì của đất.

Sinh vật phát triển tốt trong điều kiện thuận lợi về nhiệt, ẩm.

Cây xanh nhờ ánh sáng để thực hiện quá trình quang hợp.

Các nhân tố nào sau đây của địa hình ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Độ cao và hướng nghiêng.

Hướng nghiêng và độ dốc.

Độ dốc và hướng sườn.

Hướng sườn và độ cao.

Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến độ cao xuất hiện và kết thúc của các vành đai thực vật?

Độ cao.

Hướng nghiêng.

Hướng sườn.

Độ dốc.

Nhân tố sinh học quyết định đối với sự phát triển và phân bố của động vật là

nhiệt độ.

độ ẩm.

thức ăn.

ánh sáng.

Sự thay đổi của thực vật và đất theo độ cao phụ thuộc chủ yếu vào

nhiệt và ẩm.

nhiệt và mưa.

ẩm và ánh sáng.

ẩm và gió.

Ý nghĩa của hồ đầm đối với sông là

điều hòa chế độ nước sông.

làm giảm tốc độ dòng chảy.

giảm lưu lượng nước sông.

điều hòa dòng chảy sông.

Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là

nước ngầm.

chế độ mưa.

địa hình.

thực vật.

Tổng lượng nước của sông chịu tác động của nhân tố

lượng mưa, băng tuyết, nước ngầm.

lượng mưa, băng tuyết, các hồ đầm.

nước ngầm, các hồ đầm, địa hình.

nước ngầm, địa hình, thảm thực vật.

Theo hướng từ xích đạo về cực, các kiểu thảm thực vật phân bố theo thứ tự nào sau đây?

Rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt ẩm, rừng lá rộng, đài nguyên.

Rừng cận nhiệt ẩm, rừng lá rộng, đài nguyên, rừng nhiệt đới

Rừng lá rộng, đài nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, rừng nhiệt đới.

Đài nguyên, rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng cận nhiệt ẩm.

Theo hướng từ xích đạo về cực, các nhóm đất phân bố theo thứ tự nào sau đây?

Đất xám, đất pôtdôn, đất đài nguyên, đất đen.

Đất đen, đất xám, đất pôtdôn, đất đài nguyên.

Đất pôtdôn, đất đài nguyên, đất đen, đất xám.

Đất xám, đất đen, đất pôtdôn, đất đài nguyên.

Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần tự nhiên của Trái Đất?

Thành phần nào không theo quy luật địa đới thì theo quy luật đai cao.

Thành phần nào không theo quy luật địa đới thì theo quy luật phi địa đới.

Thành phần nào không theo quy luật địa ô thì theo quy luật địa đới.

Thành phần nào không theo quy luật địa ô thì theo quy luật đai cao.

Phát biểu nào sau đây không đúng với các quy luật địa lí chung của Trái Đất?

Các quy luật địa đới và phi địa đới diễn ra đồng thời với nhau.

Các quy luật địa đới và phi địa đới không có tác động riêng rẽ.

Mỗi quy luật có vai trò chủ chốt trong từng trường hợp cụ thể.

Mỗi quy luật chi phối mạnh tất cả các hướng phát triển tự nhiên.

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc.

lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hóa, đá gốc.

đá gốc, lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thổ nhưỡng.

đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hóa.

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

A. lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc.

Đáp án đúng là: B

Lớp vỏ phong hoá là sản phẩm phong hoá của đá gốc, nằm phía dưới lớp đất và phía trên cùng của tầng đá gốc -> Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đá mẹ đối với việc hình thành đất?

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới độ dày của tầng đất?

Phát biểu nào sau đây đúng với hoạt động của các nhân tố hình thành đất?

Loại đất nào sau đây thích hợp để trồng cây lúa nước?

Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào sau đây làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất?

Trình bày biểu hiện của quy luật địa đới thông qua sự phân bố của các thành phần và cảnh quan địa lí. Cho ví dụ minh hoạ.

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy:

– Nêu các đai khí áp cao và đai khí áp thấp trên Trái Đất.

– Trình bày sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất.

Sự phân bố đất liền, biển và đại dương kết hợp dãy núi chạy hướng kinh tuyến là nguyên nhân khiến cho thảm thực vật ở lục địa Bắc Mĩ có sự thay đổi theo quy luật nào sau đây?

 • 2K6! Lộ Trình Sun 2024 – Ba bước luyện thi TN THPT – ĐH ít nhất 25 điểm
 • 2K9 Chú ý! Khoá Học Bứt Phá Nền Tảng Lớp 9, Công Phá Thi Đỗ Lớp 10
 • 2K11 Ơi! Bứt Phá Lớp 7 Năm Học 2023 – 2024
 • 2K12! Bứt Phá Lớp 6 Năm Học 2023 – 2024
 • Chương Trình Học Tốt Trung Học Cơ Sở Năm Học 2023-2024
 • Lộ Trình Học Bứt Phá Lớp 2-9 Năm Học 2023-2024
 • 2K7! Bứt Phá Lớp 11 2024! Chương trình mới (VOD + LIVE)
 • 2K10! Bứt Phá Lớp 8 Năm Học 2023 – 2024
 • 2K8! Bứt phá lớp 10! Chương trình mới (VOD + LIVE)
 • Chương trình học tốt tiểu học năm học 2023-2024
 • 2K13! Bứt Phá Lớp 5 Năm Học 2023 – 2024
 • 2K14! Bứt Phá Lớp 4 Năm Học 2023 – 2024
 • 2K15! Bứt Phá Lớp 3 Năm Học 2023 – 2024
 • 2K16! Bứt Phá Lớp 2 Năm Học 2023 – 2024
 • Học trực tuyến lớp 11 đủ môn cùng Thầy Cô giỏi, nổi tiếng
 • Khai giảng các khóa lớp 9 Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh năm 2018
 • Khai giảng khóa Ngữ văn 7 – xây nền vững chắc cho tương lai!
 • Luyện thi vào lớp 10 môn Toán, Văn, Hóa, Anh, Lý với giáo viên giỏi và nổi tiếng

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

Câu 638825: Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

A. lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc.

B. lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

C. đá gốc, lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng.

D. đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá

Quảng cáo

SGK Địa lí 10, phần Sinh quyển.

 • Đáp án : B(0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

  • Mẹo : Viết lời giải với bộ công thức đầy đủ tại đây

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ – Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h) Email: [email protected]

Câu hỏi:

10/07/2022 3,072

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

A. đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá.

B. lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

C. lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc.

D. đá gốc, lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Lớp vỏ phong hoá là sản phẩm phong hoá của đá gốc, nằm phía dưới lớp đất và phía trên cùng của tầng đá gốc -> Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần hữu cơ cho đất?

Câu 2:

Loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit?

Câu 3:

Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần vô cơ cho đất?

Câu 4:

Hậu quả lớn nhất của việc đốt nương làm rẫy là làm cho đất

Câu 5:

Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên các thành phần chủ yếu của đất?

Câu 6:

Độ phì của đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho

Câu 7:

Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên độ phì của đất?

Câu 8:

Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất?

Câu 9:

Trong việc hình thành đất, khí hậu không có vai trò nào sau đây?

Câu 10:

Đất có tuổi già nhất là ở vùng

Câu 11:

Trong việc hình thành đất, thực vật không có vai trò nào sau đây?

Câu 12:

Ở vùng núi cao, nguyên nhân chính làm cho quá trình hình thành đất yếu là do

Câu 13:

Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đá mẹ đối với việc hình thành đất?

Câu 14:

Ở vùng địa hình dốc, đất thường không có đặc điểm nào sau đây?

Đề thi liên quan

Xem thêm »

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • 8,995 28/12/2022 Xem đáp án
 • 1,187 28/12/2022 Xem đáp án
 • 147 28/12/2022 Xem đáp án
 • 196 28/12/2022 Xem đáp án
 • 133 28/12/2022 Xem đáp án
 • 161 28/12/2022 Xem đáp án
 • 2,128 28/12/2022 Xem đáp án
 • 190 28/12/2022 Xem đáp án
 • 709 28/12/2022 Xem đáp án
 • 145 28/12/2022 Xem đáp án
 • Câu hỏi:

  Nêu thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu?

  • A. lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc
  • B. lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc
  • C. đá gốc, lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng
  • D. đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Lớp vỏ phong hoá là sản phẩm phong hoá của đá gốc, nằm phía dưới lớp đất và phía trên cùng của tầng đá gốc -> Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc.

Mã câu hỏi: 416549

Loại bài: Bài tập

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Địa lí có những đóng góp giá trị cho những lĩnh vực nào
 • Nhóm nghề nghiệp nào sau đây liên quan đến thành phần tự nhiên?
 • Kí hiệu của bản đồ dùng để thể hiện yếu tố nào sau đây?
 • Muốn xác định phương hướng chính xác trên bản đồ, cần phải dựa vào những yếu tố nào?
 • Phương pháp nào thường được sử dụng để biểu hiện diện tích và sản lượng lúa của các tỉnh nước ta
 • Dạng kí hiệu nào dưới đây không thuộc phương pháp kí hiệu
 • Nhận định nào không đúng với ý nghĩa của phương pháp kí hiệu?
 • Ranh giới giữa vỏ Trái Đất và manti có tên gọi là gì?
 • Vỏ Trái Đất ở đại dương độ dày bao nhiêu
 • Đâu là tên gọi khác của nhân Trái Đất?
 • Mùa xuân ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày bao nhiêu?
 • Muốn phù hợp với thời gian nơi đến, khi đi từ phía tây sang phía đông qua kinh tuyến đổi ngày ta cần làm gì?
 • Giờ mặt trời còn được gọi là giờ gì
 • Việt Nam nằm ở mảng kiến tạo nào?
 • Chuỗi hồ Lớn ở cao nguyên Đông Phi được hình thành do tác động nào sau đây?
 • Dãy núi trẻ Hi-ma-lay-a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của hai mảng kiến tạo
 • Đâu là nguyên nhân của hiện tượng biển tiến, biển thoái?
 • Yếu tố nào dưới đây không thuộc về ngoại lực?
 • Ngoại lực có nguồn gốc từ vị trí nào của Trái Đất?
 • Nơi nào dưới đây có lượng mưa ít?
 • Vì sao bán cầu Nam có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn ở bán cầu Bắc?
 • Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở khu vực nào?
 • Hồ nào dưới đây không phải hồ tự nhiên?
 • Mực nước ngầm thay đổi không phụ thuộc vào nhân tố nào dưới đây?
 • Đâu là ý nghĩa của hồ đầm nối với sông?
 • Sóng xô vào bờ không phải là do nguyên nhân nào?
 • Hình thức dao động của sóng biển theo chiều nào?
 • Đâu là hướng chảy của các dòng biển nóng trong đại Dương thế giới?
 • Nhận định nào sau đây không đúng về vai trò của đá mẹ đối với việc hình thành đất?
 • Nêu thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu?
 • Lớp vỏ phong hóa không có tầng nào dưới đây?
 • Vì sao khoảng vài chục mét ở phía trên bề mặt đất là có thực vật sinh sống?
 • Phát biểu nào sau đây đúng nhất với sinh quyển?
 • Nhân tố sinh học nào quyết định đối với sự phát triển và phân bố của động vật?
 • Mối quan hệ giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí thường không có đặc điểm gì?
 • Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại Dương như thế nào?
 • Các thành phần lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau
 • Các quy luật nào chủ yếu do nội lực tạo nên?
 • Loại gió nào sau đây không biểu hiện cho quy luật địa đới?
 • Quy luật nào đồng thời do cả nội lực và ngoại lực tạo nên?

Câu hỏi:

16/01/2024 8

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là

Cấu trúc của Trái Đất | Tại sao lõi trái đất nóng hơn Mặt trời? | Hoạt Hình Khoa Học Vui
Cấu trúc của Trái Đất | Tại sao lõi trái đất nóng hơn Mặt trời? | Hoạt Hình Khoa Học Vui
Củng Cố Kiến Thức
Củng Cố Kiến Thức
Củng Cố Kiến Thức
Củng Cố Kiến Thức
Thứ Tự Từ Bề Mặt Đất Xuống Sâu Là Gì?
Thứ Tự Từ Bề Mặt Đất Xuống Sâu Là Gì?
Thứ Tự Từ Bề Mặt Đất Xuống Sâu Là
Thứ Tự Từ Bề Mặt Đất Xuống Sâu Là
Đất Là Gì? Cấu Trúc Của Các Loại Đất Và Đặc Điểm Đất- Sfarm
Đất Là Gì? Cấu Trúc Của Các Loại Đất Và Đặc Điểm Đất- Sfarm
Đại Dương – Wikipedia Tiếng Việt
Đại Dương – Wikipedia Tiếng Việt
Có Gì Bên Dưới Độ Sâu Hơn 6.000 Km Tới Lõi Trái Đất
Có Gì Bên Dưới Độ Sâu Hơn 6.000 Km Tới Lõi Trái Đất
Mạch Nước Ngầm Cách Mặt Đất Bao Nhiêu Mét ?
Mạch Nước Ngầm Cách Mặt Đất Bao Nhiêu Mét ?
Củng Cố Kiến Thức
Củng Cố Kiến Thức
Trắc Nghiệm Bài 6 Địa Lí 10 Chân Trời Sáng Tạo: Thạch Quyển, Nội Lực
Trắc Nghiệm Bài 6 Địa Lí 10 Chân Trời Sáng Tạo: Thạch Quyển, Nội Lực
Bài 8. Khí Áp, Gió Và Mưa Sgk Địa Lí 10 Cánh Diều | Sgk Địa Lí Lớp 10 - Cánh Diều
Bài 8. Khí Áp, Gió Và Mưa Sgk Địa Lí 10 Cánh Diều | Sgk Địa Lí Lớp 10 – Cánh Diều
Cấu Trúc Của Trái Đất - Địa Lí - Lớp 10
Cấu Trúc Của Trái Đất – Địa Lí – Lớp 10
Giải Địa Lý Lớp 10 Bài 7: Cấu Trúc Của Trái Đất. Thạch Quyển. Thuyết Kiến Tạo Màng
Giải Địa Lý Lớp 10 Bài 7: Cấu Trúc Của Trái Đất. Thạch Quyển. Thuyết Kiến Tạo Màng
Tìm Hiểu Về Nguyên Nhân Gây Động Đất
Tìm Hiểu Về Nguyên Nhân Gây Động Đất
Trái Đất Nghiêng Thêm 80Cm Trong Chưa Đầy 20 Năm, Có Đáng Lo Ngại? - Báo Quảng Ninh Điện Tử
Trái Đất Nghiêng Thêm 80Cm Trong Chưa Đầy 20 Năm, Có Đáng Lo Ngại? – Báo Quảng Ninh Điện Tử
Vì Sao Mảnh Vỡ Từ Sao Hỏa Có Thể Tới Được Trái Đất? | Báo Dân Trí
Vì Sao Mảnh Vỡ Từ Sao Hỏa Có Thể Tới Được Trái Đất? | Báo Dân Trí

See more here: sixsensesspa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *