Chuyển tới nội dung
Home » Yeu Quyet Duong Gia Cung | Danh Sách Yếu Quyết Của Dương Gia Thương

Yeu Quyet Duong Gia Cung | Danh Sách Yếu Quyết Của Dương Gia Thương

Điểm Tiền Năng Và Yếu Quyết Cần Thiết Cho Dương Gia Cung

Công dụng yếu quyết các phái – Game mobile thiên địa quyết

I/Nga my kiếm

-Quan Âm quyết (dòng 4): Tăng 30% sát thương đối với quái vật hệ Âm

-Quan Âm Phật Ý (dòng 3) : Tăng thời gian của các chiêu thức hỗ trợ 30%

-Ngọc Nữ kiếm pháp (dòng 2) : Tỉ lệ 25% khi sử dụng kỹ năng sẽ đẩy lui mục tiêu

-Độ Nguyên Quyết (dòng 4) : Thời gian duy trì hồi phục giảm 50%,tăng hiệu quả phục hồi 50% (hồi mana nhanh trong thời gian ngắn hơn)

-Phật Quang Phổ Chiếu (dòng 4) : Tăng kháng tất cả 20 điểm cho bản thân và toàn bộ đội ngũ trong phạm vi hiệu quả

-Liên Hoa Tâm Kinh (dòng 3) : Tăng 10% nội ngoại thủ khi xuất chiêu

-Thanh Âm Phạn Xướng (dòng 3): Giãn cách xuất chiêu giảm 15s

-Lưu Thủy Quyết (dòng 4) : Tăng khắc né 10% (hiệu quả chưa rõ rệt)

-Phổ Tế Chúng Sinh (dòng 4) : Tất cả mục tiêu có hiệu quả đc phục hồi sinh lực 0,5% mỗi nửa s,thời gian duy trì tối đa là 240s

-Bất Diệt Tâm Pháp (dòng 4) : Giảm sát thương tối đa 3k trong vòng 3 phút

-Phật Âm Chiến Khí (dòng 3) : Mục tiêu khi ngồi thiền mỗi 10s sẽ hồi phục 300 điểm nội lực,thời gian hiệu quả 10 phút

-Phật Quang Chiến Khí (dòng 3) : Mục tiêu khi ngồi thiền mỗi 10s sẽ hồi phục 8000 điểm sinh lực,thời gian hiệu quả 10 phút

-Đại Bi Chú (dòng 4) : Giãn cách xuất chiêu giảm 10s,tăng xác suất xuất chiêu 25%

II/Nga my đàn

-Tùy Ý Khúc (dòng 2) : Tỉ lệ 20% đẩy lui mục tiêu

-Khúc Nghệ Tinh Thông (dòng 4) : Tăng nội ngoại phòng 10% khi sử dụng kỹ năng

-Nguyệt Thực Khúc (dòng 3) : Tăng phạm vi hiệu quả 13 ô

-Đoạn Thủy Tâm Pháp (dòng 4) : Giãn cách xuất chiêu giảm 4s

-Tịnh Dạ Tư (dòng 3) : Phạm vi hiệu quả tăng 13 ô,tỉ lệ 50% khiến đối phương mất 5% sl khi bị ngắt chiêu

-Dư Âm Nhiễu Công (dòng 4): Giảm thời gian thọ thương 30% ,sau khi bị tấn công có tỉ lệ 25% tăng 30% tốc độ di chuyển trong 3s

-Dương Quan Tam Điệp (dòng 3) : Phạm vi hiệu quả tăng 13 ô,tỉ lệ 50% khiến đối phương mất 5% sl khi bị ngắt chiêu

-Phúc Thủy Tâm Pháp (dòng 4) : Tăng xác suất xuất chiêu 6% cho tất cả các cầm khúc khi đc lặp lại

-Phần Cầm Chử Hạc (dòng 1): Xác suất xuất chiêu tăng 15%,giãn cách xuất chiêu giảm 6s

-Ô Dạ Đề (dòng 3): Phạm vi hiệu quả tăng 13 ô ,tỉ lệ 25% khi bị ngắt chiêu có khả năng đẩy lui đối phương 3ô

-Mê Tâm Phiêu Hương Khúc (dòng 2) : Xác suất xuất chiêu tăng 7%

III/Đường Môn

-Chế Ám thuật(4) : Tăng nội ngoại thủ 80 điểm trong 10s

-Tâm Nhãn(4) : Tất cả các chiêu thức có xác suất 10% bỏ qua né tránh của đối phương

-Độc Thích cốt(4): Tăng thời gian trúng độc thêm 35%

-Giải Độc Bí thuật(4): Mục tiêu khi đc hỗ trợ có tỉ lệ 75% kháng mọi đòn độc sát trong 30s

-Câu Hồn tĩnh(4): Tăng hiệu quả của độc sát thêm 35% khi bị loạn

-Phá Quan thuật(4) : Tốc độ đặt bẫy tăng 100%

-Truy Tâm tiễn(1): Hỗ trợ sát thương thức 1 và thức 2 lần lượt là 150 và 240 điểm

-Thu Hảo Minh Tra(4): Tỉ lệ 10% các chiêu thức bỏ qua né tránh đối phương

-Xuyên Tâm Thích(3): Tăng thời gian trúng độc 25%

-Thối Độc thuật(3): Xác suất 45% kèm theo độc sát vào các chiêu thức khi tấn công

-Đoạt Phách Phiến(3): Xác suất 50% đối phương khi bị hiệu ứng tiếp tục nhận sát

thương

-Bạo Vũ Lê Hoa châm(1): Hỗ trợ sát thương lần lượt thức thứ 1, 2, 3 tăng 100,200, 250 dam

-Hàm Xa Sạ ảnh(4): Tăng xác suất xuất chiêu của Truy Tâm tiễn và Bạo Vũ Lê Hoa châm 30%

-Tỏa mệnh châm(3): Mục tiêu khi bị trúng không thể sử dụng thương dược trong 10s

-Mãn Thiên Hoa Vũ(1): Xác suất xuất chiêu 10%

IV/ Cái Bang bổng

-Cái Bang côn pháp(3): Tăng tốc độ xuất thiên địa quyết chiêu cho Khu Xà côn pháp và Đả Cẩu Bổng pháp 15%

-Khu Xà côn pháp(1): Hỗ trợ sát thương lần lượt cho thức 1 và thức 2 200,400 điểm

-Khất Thiên Thảo Địa(4) : Sử dụng kỹ năng sẽ tăng nội ngoại phòng 75%

-Nê Thu Công(4) : Tỉ lệ 75% kháng hiệu ứng định thân

-Diệu Thủ quyết (3): Tỉ lệ 30% phong ấn toàn bộ chiêu thức đối phương trong 2s

-Thâu Long Chuyển Phụng(4) : Các chiêu thức sau khi học lỏm sẽ tăng thời gian duy trì 100%

-Thâu Thiên Hoán Nhật(4) : Tốc độ xuất chiêu tăng 100% khi sử dụng kỹ năng

-Bá Vương Tạ Giáp(3) : Giảm nội ngoại thủ của mục tiêu 250 điểm

-Đả Cẩu Bổng pháp(1) : Xác suất xuất chiêu tăng 10

V/Cái Bang quyền

-Cái Bang chưởng pháp(3) : Tăng phạm vi hiệu quả của Tỏa Hầu Cầm Nã Thú,Bá Vương Quyền,Lục Hợp Quyền thêm 50%

-Thông Tý Quyền(3) : Khi sử dụng skill sẽ tăng ngoại công cơ bản 10%

-Thiên Cân Hạp(4) : Tỉ lệ 30% kháng các hiệu ứng loạn,ngủ,đánh ngã trong 4s khi bị kẻ thù tấn công

-Bá Vương Quyền(1) : Giảm 25% ngoại phòng của đối phương trong 10s

-Tỏa Hầu Cầm Nã Thú (3) : Giãn cách xuất chiêu giảm 15s

-Tiêu Dao Du Quyết(3) : Tỉ lệ 45% tăng tốc độ di chuyển 30% trong 3s khi bị kẻ thù tấn công

-Lục Hợp Quyền(1) : Sát thương tăng 1000 điểm

-Túy Điệp(3) : Tỉ lệ 8% cho tất cả các chiêu thức có khả năng làm choáng đối phương 1s

-Túy Quyền(1): Xác suất xuất chiêu tăng 10%

VI/Thiếu Lâm đao

-Thiếu lâm đao pháp(1): Chính xác tăng 240 điểm

-Thiếu lâm côn pháp(1): Khi sử dụng Phong Ma côn pháp và Vô Thường côn pháp có khả năng tăng 10% nội ngoại phòng

-Trảm Ma đao pháp(1): Tăng sát thương 500 điểm

-Phong Ma côn pháp(1): Giảm 40% tốc độ đánh và 20% tốc độ xuất chiêu của đối phương trong 3s

-Kim Chung Tráo(4): Tăng phòng thủ nội công 250 điểm

-Nhiên Thuật Đao Pháp(1): Giảm 25% ngoại phòng đối phương trong 10s

-Vô Thường Côn Pháp(1): Sau khi sử dụng chiêu thức,có 75% tăng 40% tốc độ di chuyển của bản thân trong 3s

-Xả Thân Quyết(4) : Giãn cách xuất chiêu giảm 6s

-Đại Thừa Như Lai Tâm Pháp(4) : Tỉ lệ 45% miễn dịch hiệu ứng loạn

-Đạt Ma Vũ Kinh(1) : Xác suất xuất chiêu tăng 10%

VII/Thiếu Lâm Quyền

-Thất Bảo Chiếu Pháp(3) : Tụ khí tăng 4 ô

-La Hán Quyền(2): Giảm nội phòng của đối phương 25% trong 10s

-Ca Diệp Thối(2) : Sau khi sử dụng skill có tỉ lệ 75% hồi 1 tụ khí

-Huệ Nhãn Chú(3) : Bỏ qua né tránh đối phương 10%

-Vi Đà Quyền(2): thời gian phát động duy trì tăng 15s

-Văn Thù Xuất Vân Thối(2) : Phạm vi tấn công tăng 7 ô

-La Hán Trận(4) : Phạm vi ảnh hưởng của La Hán Trận tăng 100%,nội lực tiêu hao giảm 50%

-Đại Tu Di Chưởng(2) : Tỉ lệ 25% khi tấn công đối phương sẽ bị định thân trong 2s

-Vô Ảnh Cước(2) : Phạm vi tấn công tăng 6 ô,lực tấn công của thức cuối tăng 220% damage

-Long Trảo Thủ(2) : Xác suất xuất chiêu tăng 10%

VIII/Thiếu Lâm trượng

-Phục Hổ Khí Công(2) : Tốc độ xuất chiêu tăng 35%

-Thiếu Lâm Tu Tâm pháp(4) : Tất cả các kỹ năng khi sử dụng có tỉ lệ 10% khi sử dụng không tiêu hao nội lực

-Ngũ Chuyển Chỉ(4): 1 lần khi sử dụng kỹ năng tăng 50% tốc độ xuất chiêu

-Phá Ma Chú(2): Tăng 5000 điểm sát thương

-Dương Cương Bất Hoại Thể(4) : Trong 2s,có tỉ lệ 30% tăng ngoại thủ 25% và 15%

nội thủ sau khi bị tấn công

-Đà Lôi Phá(2) : Giảm 25% nội phòng của đối phương trong 10s

-Cà Sa Phục Ma Công(2) : Sát thương 600 điểm

-Vô Tướng Thần Công(4): Giãn cách xuất chiêu giảm 45s

-Sư Tử Hống(2) : Giãn cách xuất chiêu giảm 5s

-Bất Động Minh Vương(4): Phạm vi hiệu quả tăng thêm 9 ô

-Đại Lực Kim Cang Chỉ(2): Xác suất xuất chiêu 10%

IX/Dương gia thương

-Dương Gia thương pháp(1): Giới hạn thấp nhất của thương khi tấn công tăng 120

điểm

-Dương Giá Phá Phong thương(1): Hỗ trợ lần lượt thức 1 và thức 2 tăng 150 điểm,200

điểm

-Dương Gia Ngự Mã thuật(4): Phòng thủ nội ngoại công tăng 90 điểm

-Dương Gia Bôn Lang thương(1) : Mục tiêu khi bị tấn công sẽ bị giảm 300 điểm nội

ngoại thủ trong 5s

-Dương Gia Chiến Định(4): Giảm thời gian thọ thương 35%,nội lực tối đa tăng vĩnh viễn 60 điểm

-Dương Gia Xảo Chiến quyết(4) : Giãn cách xuất chiêu giảm 10s

-Dương Gia Thiên Hoành thương(1) : Giảm kháng tất cả của đối phương 35 điểm trong

10s

-Dương Gia Anh Hùng khí (4) : Tỉ lệ 12% giảm thọ thương cho toàn bộ tổ đội trong phạm vi hiệu quả của Dương Gia Anh Hùng khí

-Dương Gia Đào Hải thương(1) : Tỉ lệ 20% khi tấn công mục tiêu sẽ bị choáng 2s

-Dương Gia Ngự Mã thuật cao cấp(1): Giảm ngoại phòng của đối phương 25% trong 5s

-Bích Nguyệt Phi Tinh thương(1) : Xác suất xuất chiêu tăng 10%,sát thương tăng

thêm 500 điểm cho mỗi lần tấn công mục tiêu.

X/Dương gia cung

-Dương Gia Cung Pháp Tổng quyết (3) : Tất cả các kỹ năng khi tấn công có tỉ lệ 75% xuyên qua kẻ thù

-Dương Gia Liên Xạ Thuật(1) : Sát thương tăng 150 điểm cho tất cả các thức tấn công

-Dương Gia Trận Liệu Thuật(4) : Mục tiêu hỗ trợ được tăng nội ngoại phòng 20% trong 4s

-Dương Gia Hồi Long Tiễn(1) : Giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 40% trong 6s

-Dương Gia Triền Vân Tiễn(1) : Tỉ lệ 75% sau khi tấn công khiến đối phương bị Phong (ở đây là không khinh công đc)

-Dương Gia Kỳ Môn Độn (4) : Tỉ lệ 100% miễn dịch hiệu ứng loạn,ngủ choáng trong trạng thái Kỳ Môn Độn

-Dương Gia Chính Khí Tiễn (1) : Tốc độ xuất chiêu của đối phương giảm 25% trong 10s

-Dương Gia Toái Kim Tiễn(1) : Giảm ngoại phòng của mục tiêu 25% và 100 điểm phòng

thủ ngoại công trong 5s

-Dương Gia Huyễn Thần Quyết (3) : Giãn cách xuất chiêu giảm 60s,sát thương ngoại công tăng 50 điểm

-Dương Gia Tục Mệnh Quyết (4) : Sinh lực tối đa tăng 1200 điểm,nội lực tối đa tăng 60 điểm tồn tại vĩnh viễn

-Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn (1) : Xác suất xuất chiêu tăng 10%

XI/Cổ sư

-Phong cổ(2) : Tăng tốc độ xuất chiêu của Phong cổ và Vạn Cổ Thực Thiên 25%

-Cuồng Phong trảo(2): Tăng phạm vi hiệu của chiêu thức 100%

-Vạn cổ Thực Thiên(2): Giãn cách xuất chiêu 6s,nội lực tiêu hao giảm 50%

-Hạ Cổ Mật Phương(3): xác suất 100% bỏ qua mọi giãn cách các skill của cổ khi sử dụng skill này

-Độc cổ(3): Giảm 80 điểm sức mạnh java của mục tiêu,thời gian tồn tại tăng 50%

-Huyết cổ(3): Giảm 80 điểm gân cốt của mục tiêu,thời gian tồn tại tăng 50%

-Thi cổ(3): Giảm 80 điểm thân pháp của mục tiêu,thời gian tồn tại tăng 50%

-Tâm cổ(3): Giảm 80 điểm nội công của mục tiêu,thời gian tồn tại tăng 50%

-Tàm cổ(3): Tăng 50% tốc độ xuất chiêu

-Dưỡng Cổ Mật thuật(4) : tăng 400% tốc độ chế thức ăn cho cổ mẫu

-Huyết đỉnh công(4): Tăng 20% tốc độ di chuyển cho bản thân

-Hương cổ(4): Xác suất 35% tăng 20% nội ngoại phòng khi bị tấn công

-Yêu cổ(4): Mỗi lần sử dụng liên tục để kháng hiệu ứng xấu phục hồi 100 điểm sinh lực/s,hiệu quả tồn tại trong 3s

-Huyễn cổ(4): Xác suất 20% bỏ qua mọi giãn cách xuất chiêu của chiêu thức khi sử dụng

XII/Hiệp độc

-Tà Linh Đại Pháp (1) – Tăng thêm x=80 công kích cho Thi trong vòng 10 giây

-Dẫn Hồn Chú (1) – Giảm phòng thủ đối phương x=20%

-Thao Thi Thuật (1) – Tăng sinh lực của Thi lên x=20%

-Thi Bộc Đại Pháp (1) – Giảm giãn cách xuất chiêu x=10 giây

-Ngự Thi Thuật (1) – Tăng sức mạnh Thi lên x=20%

-Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao (1) – Thêm 10 giây x=100 độc sát vào thức cuối

-Thi Độc Thuật (3) – Có x=30% tăng giãn cách xuất chiêu skill của đối phương thêm 10 giây

-Thôi Thi Tà Khí (3) – Hồi phục sinh lực Thi x=15%

-Tập Thi Tà Khí (3) – Tăng tốc độ triệu hồi Thi lên x=50%

-Thi Liệt Ma Công (3) – Tăng sxxc lên 10%

-Ngũ Độc Đao Pháp (3) – Giảm khả năng làm chậm và hỗn loạn x=40%, ngoại thủ và nội thủ tăng x=5%

-Tà Độc Công (3) – Thi có cơ hội x=60% không bị ảnh hưởng bởi trạng thái phụ

-Âm Tà Hấp Hồn Khí (4) – Thời gian giãn cách giảm 150 giây, tăng ngoại thủ và nội thủ lên x=45% khi sử dụng skill

XIII/Võ đang kiếm

-Võ Đang Kiếm Pháp : STCB nội công tăng 10% (8->10)

-Lưu Quang kiếm pháp : TDXC tăng 25%

-Vị Ương kiếm pháp : giảm TDDC đối phương 40% trong 2s

-Nhu Vân kiếm pháp : giảm TDDC đối phương 40% trong 2s

-Liệt Diệm kiếm pháp : tăng TDXC = 25%

-Bôn Lôi kiếm pháp : trừ nội thủ đối phương= 25% trong 5s

-Vô Ngã tâm pháp : có 12% đẩy lùi đối phương 3 ô, TDXC tăng = 60%

-Thái Thanh kiếm khí : giãn cách giảm 5s

-Triền Mộng kiếm ý : nội lực tiêu hao giảm 40% , kéo dài thời gian hiệu quả 60%

-Lạc Sương kiếm ý : nội lực tiêu hao giảm 40% , kéo dài thời gian hiệu quả 60%

-Tích Dương kiếm khí : TDXC tăng 25%

-Huyền Vũ kiếm trận : nội lực tiêu hao giảm 40% , giãn cách giảm 35s

-Ngự kiếm quyết : giãn cách giảm 12s

-Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp : tăng sát thương 500

-Thái Ất Tam Thanh kiếm : xsxc 10%

-Thần Môn Thập Tam kiếm : xsxc 10%

-Huyền Âm kiếm : xsxc 10%

-Thiên Thanh Thuần Dương kiếm : xsxc 10%

-Bát Quái kiếm khí : xsxc 10%

-Chân Vũ Thất Tiệt kiếm : khi thời gian 7 ngôi sao xuất hiện , đối phương trong phạm

vi giảm TDDC 50% , trong hiệu ứng của skill

XIV/Võ đang bút

-Võ Đang bút pháp : tất cả sát thương có 12% khiến đối phương tê liệt trong 3s

-Thái Ất Tiêu Diêu công : có 50% kháng hiệu ứng làm chậm

-Lục Hóa công : mục tiêu có 75% miễn dịch độc sát trong 8s

-Thế Vân Tung : trong thời gian sử mobile dụng skill , nội ngoại thủ tăng 50%

-Thất tinh quyết : hỗ trợ thức 1 tăng 150 dam , thức 2 tăng 200 dam , thức 3 tăng

300 dam

-Thiếu Dương quyết : xsxc tăng 10% , sát thương tăng 300 dam

-Thiếu Âm quyết : thời gian thu chiêu tăng 300% , phạm vi hiệu quả tăng 5 ô

-Bắc Đẩu thất tinh trận : tăng hiệu ứng skill 100% , nôi lực tiêu hao giảm 50%

-Tàn Ảnh quyết : giãn cách giảm 15s

-Càn Khôn quyết: giãn cách giảm 15s , có xs 25% bẻ gãy chiêu đối phương

-Thượng thanh Vô Cực công : xsxc tăng 10%

Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

10-10-2008

– Bí ẩn công dụng của yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ.

Dương Môn Cung Kỵ thiện dụng cung nỏ, công kích trên phạm vi rộng. Cung pháp Dương Gia kết hợp với binh pháp biến ảo khôn lường, khi bắn thẳng vào bộ binh, khi triệt kỵ binh bằng cách bắn vào chân ngựa, làm rối loạn đội hình địch.

Chưởng quản kính bút.

Tin liên quan:

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

Bên cạnh Dương Gia Thương thì Thiên Ba Dương Phủ còn đào tạo ra một hệ phái khác là Dương Gia Cung (DGC) sử dụng cung tên làm vũ khí và di chuyển bằng ngựa. Trong giao tranh chiến trường, nếu Dương Gia Thương tả xung hữu đột để mở giao tranh thì Dương Gia Cung sẽ đứng về sau để đảm nhận vị trí bắn tỉa. Ưu điểm lớn nhất của Dương Gia Cung là phạm vi tấn công từ xa kèm theo khá nhiều hiệu ứng khó chịu.

Cách chọn Mật tịch để ép Yếu Quyết cho Dương Gia Cung

Chiến trường, đi phó bản

 • Cung pháp quyết (bắn xuyên thấu) + Hồi long tiễn quyết (gây làm chậm khi bắn giật lùi) + Lưu tiệt tiễn quyết (tăng tốc độ xả tên) + Toái tiễn quyết (trừ nội hỗ trợ đồng đội đánh nội công, – ngoại phòng)

Solo, PK

 • Hồi long tiễn quyết (gây làm chậm khi bắn giật lùi) + Lưu tiệt tiễn quyết (tăng tốc độ xả tên) + Khí tiễn quyết (thêm hiệu ứng choáng) + Liên xạ thuật quyết (tăng damge khi bắn chay)

Khắc chế Nga Mi Đàn

 • Kỳ môn độn quyết (chống hiệu ứng khi thi triển) + Hồi long tiễn quyết (gây làm chậm khi bắn giật lùi) + Lưu tiệt tiễn quyết (tăng tốc độ xả tên) + Khí tiễn quyết: Gây choáng x% trong 10 giây

Hướng Dẫn Tăng Điểm + Ép Yếu Quyết Cho DGC

Page 1 of 1

Điểm Tiền Năng Và Yếu Quyết Cần Thiết Cho Dương Gia Cung
Điểm Tiền Năng Và Yếu Quyết Cần Thiết Cho Dương Gia Cung

Cách chọn Mật tịch để ép Yếu Quyết cho Dương Gia Thương

Mật tịch buff

Dương Gia Thương gần như không cần ép yếu quyết vào mật tịch buff. Tuy nhiên trước khi sử dụng các kỹ năng Buff như Dương Gia Chiến Định Quyết bạn nên buff Tử hà để kéo dài thời gian duy trì.

Mật tịch đánh

Mật tịch môn phái của Dương Gia Thương là Trấn Quân có chiêu Chấn Quân Tam Tiếu Quyết rất lợi hại. Hơn nữa Dương Gia Thương lại có khá nhiều yếu quyết thuộc nhóm công kích ngoại công chủ động. Chính vì vậy việc chọn ép những loại yếu quyết này vào mật tịch môn phái là lựa chọn tốt nhất. Nhưng 1 điều chắc chắn ở đây là bạn phải chọn mật tịch có 10 thành và 4 phụ lục nhé.

Sau đó sẽ có 2 lối ép yếu quyết cho bạn, tùy vào chỉ số trên mật tịch mà các bạn sẽ lựa chọn phương pháp ép phù hợp.

Nếu chỉ số dòng 1 (công kích ngoại công) cao trong khi chỉ số dòng 4 (hỗ trợ phòng ngự) quá thấp thì bạn nên ép toàn bộ yếu quyết hỗ trợ công kích ngoại công. Nó sẽ là:

 • Đảo hải thương quyết (gây choáng) + Ngự mã thuật (giảm ngoại thủ) + Thương hoành thương quyết (giảm tất cả thuộc tính) + Bôn lang thương quyết

Nếu chỉ số dòng 1 (công kích ngoại công) tương đối cao và chỉ số dòng 4 (hỗ trợ phòng ngự) trên mức trung bình thì chúng ta sẽ ép như sau:

 • Đảo hải thương quyết (gây choáng) + Ngự mã thuật (giảm ngoại thủ) + Xảo chiến quyết (rút ngắn thời gian hồi chiêu để sử dụng nhiều hơn) + Chiến định quyết (trâu bò hơn)
Công dụng yếu quyết các phái – Game mobile thiên địa quyết

Danh sách Yếu Quyết của Dương Gia Cung

Công kích ngoại công

 • Triền vân tiễn quyết: Tỷ lệ x% khiến đối phương không thể khinh công
 • Lưu tiệt tiễn quyết: Xuất chiêu tăng x%
 • Liên xạ thuật quyết: Mỗi tiễn hỗ trợ công kích x
 • Khí tiễn quyết: Gây choáng x% trong 10 giây
 • Toái tiễn quyết: Khiến nội phòng đối phương giảm x% trong 5 giây, ngoại phòng giảm x
 • Hồi long tiễn quyết: Giảm x tốc độ đối phương trong 60 giây

Hỗ trợ tấn công

 • Cung pháp quyết: Khiến tất cả công kích có tỷ lệ x% xuyên thấu
 • Huyễn thần quyết: Rút ngắn giãn cách x giây, ngoại kích tăng x

Hỗ trợ phòng ngự

 • Trận liệu quyết: Giúp đồng đội tăng x% ngoại trong 4 giây
 • Kỳ môn độn quyết: Khi cầm thuẫn có tỷ lệ x% tránh bị choáng, hỗn loạn, ngủ mê
 • Tục mệnh quyết: Sinh lực tăng x, nội lực tăng x
Dương Gia Cung - Hướng dẫn ép YQ + combo skill toàn tập võ lâm 2 2008
Dương Gia Cung – Hướng dẫn ép YQ + combo skill toàn tập võ lâm 2 2008

Danh sách Yếu Quyết của Dương Gia Thương

Công kích ngoại công

 • Thương hoành thương quyết: Sát thương thương pháp x giảm tất cả thuộc tính của đối phương trong 10 giây
 • Đảo hải thương quyết: Tỷ lệ x% gây choáng trong 2 giây
 • Ngự mã thuật: Khiến đối phương giảm x% ngoại phòng thủ trong 5 giây
 • Bôn lang thương quyết: Khiến đối phương giảm nội ngoại phòng x điểm trong 5 giây
 • Bích thương quyết: Xuất chiêu tăng x%, xung sát hỗ trợ công kích x
 • Phá phong quyết: Thứ thứ nhất, thức thứ hai lần lượt hỗ trợ công kích x, x

Hỗ trợ tấn công

 • Thương pháp quyết: Sát thương thương pháp + x

Hỗ trợ phòng thủ

 • Xảo chiến quyết: Rút ngắn giãn cách x giây
 • Anh hùng quyết: Giúp tổ đội giảm x% thọ thương
 • Chiến định quyết: Giảm thọ thương x%, luôn tăng nội lực tối đa x điểm
 • Ngự mã quyết: Phòng ngự nội ngoại công + x

Hướng Dẫn Tăng Điểm + Ép Yếu Quyết Cho DGC

Hệ Thống Yếu Quyết :tất cả đều xét tại dòng hỗ trợ là 100%Cung Tâm Pháp – Tất cả tấn công có x=75% xuyên giápLiên Xạ Thuật – Tăng sát thương cho mỗi mũi tên lên x=150Trận Liệu Thuật -Nội/ngoại phòng tăng lên 20% trong vòng 4 giâyHồi Long Tiễn – Làm chậm đối thủ x=40% trong vòng 6 giâyTriển Vân Tiễn – Có x=75% cơ hội chống đối thủ sử dụng khinh côngKỳ Môn Độn – Khi sử dụng skill, x=100% chống lại choáng, loạn, ngủChính Khí Tiễn – Trong vòng 10 giây, thời gian xuất chiêu của đối phương giảm x=25%Toái Kim Tiễn – Giảm đối phương ngoại phòng giảm x=25%, phòng thủ giảm x=100, trong vòng 5 giâyHuyễn Thần Quyết – Giảm thời gian giãn cách x=60 giây, tăng sát thương lên x=50Tục Mệnh Quyết – Tăng Sinh lực lên x=1200, Nội lực lên x=60Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn – giảm thời gian xuất chiêu x=10%Các cách ép Yếu Quyế vào Mật Tịch :Dương Gia Cung thì thường sử dụng song song 2 Mật Tịch để ép YQ chính là Thiên Hà Mật Tịch để đi train đi pk hội đồng,đi Tống-Liêu và Chiêm Y Phổ dùng để soloThiên Hà Mật Tịch :Điều kiện để có 1 mật tịch tương đối :khi mua nên chọn quyển 2 phụ lục xx99 là tốt nhấtkhi luyện lên cấp 99 thì-Dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công trên 80 %-Dòng thứ 4 Hỗ trợ phòng thủ trên 70%-3 hoặc 4 phụ lụckhi đó ta sẽ ép những YQ sau :- Cung Pháp Quyết ( đây là YQ quan trọng nhất ) phụ thuộc dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công- Huyễn Thần Quyết phụ thuộc dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công- Tục Mệnh Quyết phụ thuộc dòng thứ 4 Hỗ trợ phòng thủnếu có 4 phụ lục thì bạn có quyền lựa chọn :-Nếu dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động trên 50% thì nên ép Hồi Long Tiễn-Còn lại bạn có thể lựa chọn Trận Liệu ThuậtChiêm Y PhổĐiều kiện để có 1 mật tịch tương đối :khi mua nên chọn quyển có 2 phụ lục ( nếu có 3 phụ lục là vip nhất ) chỉ số 9xxx ( các dòng 3,4 thì đừng để thấp quá )khi luyện lên 99 cấp thìDòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động trên 80%3,4 phụ lục,lên được 5 là khủngkhi đó ta sẽ ép những YQ sau :-Hồi Long Tiễn phụ thuộc dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động-Triều Vân Tiễn phụ thuộc dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động-Chánh Khí Tiễn phụ thuộc dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ độngNếu YQ trên 3 phụ lục thì ta lựa chọn-Toái Kim Tiễn và Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn là 2 YQ cực khủng và hiếm của DGC nên có thì tốt mà ko có thì thôi-Nếu dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công trên 65% thì nên ép Huyễn Thần Quyết tăng dam cho tất cả các skill-Nếu dòng thứ 4 Hỗ trợ phòng thủ trên 70% thì nên ép Tục Mệnh Quyết để tăng thêm mana và máu-Nếu cả 2 dòng 3,4 đều dưới 60% thì ép Liên Xạ ThuậtCác cách build điểm DGC,Ưu điểm và Nhược điểm :Tất cả DGC đều tăng max Thân Pháp trước ( lv 59 là max ) nên ở đây chỉ nói cách build điểm sau lv 59ở đây chỉ nói build tất cả các điểm tiềm năng vào 1 loại điểm nên cách build hỗn hợp thì tự rút ra nhận xét nhéBuild theo đường Sức Mạnh :Ưu điểm :-dam to nhất trong tất cả các cách build điểm ( 1 điểm tăng 4 dam TKT,1 dam LXT ko tính đồ )-khả năng dứt điểm đối phương cao-lợi thế khi pk hội dồng và đi Tống-Liêu có khả năng dứt điểm ko thua VDK-tăng SM cũng thêm được 1 ít chính xácNhược điểm :-tuy dam to nhưng máu thuộc dạng trung bình,phòng thủ yếu,lên lv cao né tránh ko phát huy tác dụng mấy nên rất dễ bị đột tử chết-chính xác thuộc dạng trung bình,pk với VDB or CBB bắn rất dễ missNhận xét :đây là đường mà phần lớn DGC đi theo,tuy vẫn có nhược điểm nhưng cách build này có thể nói là hiệu quả nhất,nếu muốn cân bằng giữa phòng thủ và tấn công thì bạn có thể build kết hợp SM/GC hay SM/LH theo tỉ lệ nhất định ( thường là 7/3 6/4 )Build theo đường Linh Hoạt :Ưu điểm :-Né tránh cao ( LH tăng cả né tránh và Khắc né )-Chính xác cao ( LH tăng chính xác nhiều hơn LH,ko tính hỗ trợ của Cung Pháp Tổng Quyết )-Tốc độ đánh cao ( cái này có lẽ ko cần thiết )-Tăng tỉ lệ xuất hiện tầng 2,3-Tăng tỉ lệ xuất hiện max dam-Hoàn toàn có thể pk lại với CBB và VDB,hạ gục nhanh tiêu diệt gọn-Có lợi thế hơn khi đánh soloNhược điểm-dam tay lèo tèo,dựa vào dam độc của Huyễn Thần Quyết tầng 6 hơn là dam thật-tuy né tránh cao nhưng pk với các phái đánh nội công thì ko miss được nên cũng dễ chết-khả năng pk hội đồng kém hơn so với tăng SM-khó có khả năng dứt điểm ( trừ khi lên được skill 55 tầng 2,3 )Nhận xét :đây là cách build mà 1 số DGC đi theo,phát huy được tác dụng tối đa của tầng 2,3 của skill,solo ngon lành hơn,nhưng mất lợi thế pk hội đồng,phụ thuộc nhiều vào hit and runtuy nhiên nếu theo đường này thì thì nên tăng cả LH/SM hay LH/GCBuild theo đường Gân Cốt :Ưu điểm :-Máu trâu thủ khỏe hơn các đường khác ….hết :ZNhược điểm :-dam tay nhỏ hơn cả con gián bé bằng con kiến-Né tránh thấp-Chính xác thấp-từ vị trí đánh dam chính chuyển sang làm tanker ….-hoàn toàn bất lợi khi pk vì dam quá béNhận xét : ai đã build theo đường này thì nên tẩy điểm đi mà tăng lại ….,GC chỉ là điểm hỗ trợ cho các cách build = SM hay LHBuild theo đường Nội Công :Ưu điểm :-Tăng thêm hiệu quả của Huyễn Thần Quyết-Tăng thêm lượng máu hồi được của Tục Mệnh Quyết-Tăng thêm dam độc của Chánh Khí Tiễn-Mana nhiều hơn các đường khácNhược điểm :-Tất cả các hiệu quả đối với skill thật sự là ko đáng kể-Những skill chính thì dam bé tí-Chính xác thấp né tránh thấp-Máu thiếu thủ yếu-Ko có lợi thế trên bất cứ mặt nàoNhận xét : đây là cách build biến thái y hệt như build GC ai tăng theo thì nên tăng lại luôn đi ….. hầu như ko DGC nào tăng NC dù chỉ để hỗ trợCách mặc đồ của Dương Gia Cung Kỵ :đối với DGC thì ưu tiên dòng Kháng tất cảMũ :tốt nhất là kiếm được mũ TK ( Trang chủ mão ) nếu ko thì kiếm mũ có Tốc độ xuất chiêu trên 12%Áo :Áo TK or áo SM 7x ko thì kiếm áo Ngoại công trên 14% mà mặcQuần :Quần TK or bình dân thì mặc quần nv Trịnh Quán Chi lv 66 ( có quần Chuyển hóa sát thương thành nội lực để đi train thì tốt )Vũ Khí :Ngon nhất là cung 70 nv Sát thủ còn ko thì cầm cung nv TQT lv 70 or 76 ( 76 là tốt nhất )Ngọc bội :Nhẫn trưởng lão ( TK ) là ngon nhất ko thì nhẫn Tiểu Thư or ngọc bội SL 9%

tất cả đều xét tại dòng hỗ trợ là 100%

Cung Tâm Pháp – Tất cả tấn công có x=75% xuyên giáp

Liên Xạ Thuật – Tăng sát thương cho mỗi mũi tên lên x=150

Trận Liệu Thuật -Nội/ngoại phòng tăng lên 20% trong vòng 4 giây

Hồi Long Tiễn – Làm chậm đối thủ x=40% trong vòng 6 giây

Triển Vân Tiễn – Có x=75% cơ hội chống đối thủ sử dụng khinh công

Kỳ Môn Độn – Khi sử dụng skill, x=100% chống lại choáng, loạn, ngủ

Chính Khí Tiễn – Trong vòng 10 giây, thời gian xuất chiêu của đối phương giảm x=25%

Toái Kim Tiễn – Giảm đối phương ngoại phòng giảm x=25%, phòng thủ giảm x=100, trong vòng 5 giây

Huyễn Thần Quyết – Giảm thời gian giãn cách x=60 giây, tăng sát thương lên x=50

Tục Mệnh Quyết – Tăng Sinh lực lên x=1200, Nội lực lên x=60

Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn – giảm thời gian xuất chiêu x=10%

Các cách ép Yếu Quyế vào Mật Tịch :

Dương Gia Cung thì thường sử dụng song song 2 Mật Tịch để ép YQ chính là Thiên Hà Mật Tịch để đi train đi pk hội đồng,đi Tống-Liêu và Chiêm Y Phổ dùng để solo

Thiên Hà Mật Tịch :

Điều kiện để có 1 mật tịch tương đối :

khi mua nên chọn quyển 2 phụ lục xx99 là tốt nhất

khi luyện lên cấp 99 thì

-Dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công trên 80 %

-Dòng thứ 4 Hỗ trợ phòng thủ trên 70%

-3 hoặc 4 phụ lục

khi đó ta sẽ ép những YQ sau :

– Cung Pháp Quyết ( đây là YQ quan trọng nhất ) phụ thuộc dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công

– Huyễn Thần Quyết phụ thuộc dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công

– Tục Mệnh Quyết phụ thuộc dòng thứ 4 Hỗ trợ phòng thủ

nếu có 4 phụ lục thì bạn có quyền lựa chọn :

-Nếu dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động trên 50% thì nên ép Hồi Long Tiễn

-Còn lại bạn có thể lựa chọn Trận Liệu Thuật

Chiêm Y Phổ

Điều kiện để có 1 mật tịch tương đối :

khi mua nên chọn quyển có 2 phụ lục ( nếu có 3 phụ lục là vip nhất ) chỉ số 9xxx ( các dòng 3,4 thì đừng để thấp quá )

khi luyện lên 99 cấp thì

Dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động trên 80%

3,4 phụ lục,lên được 5 là khủng

khi đó ta sẽ ép những YQ sau :

-Hồi Long Tiễn phụ thuộc dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động

-Triều Vân Tiễn phụ thuộc dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động

-Chánh Khí Tiễn phụ thuộc dòng thứ 1 Công kích ngoại công chủ động

Nếu YQ trên 3 phụ lục thì ta lựa chọn

-Toái Kim Tiễn và Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn là 2 YQ cực khủng và hiếm của DGC nên có thì tốt mà ko có thì thôi

-Nếu dòng thứ 3 Hỗ trợ tấn công trên 65% thì nên ép Huyễn Thần Quyết tăng dam cho tất cả các skill

-Nếu dòng thứ 4 Hỗ trợ phòng thủ trên 70% thì nên ép Tục Mệnh Quyết để tăng thêm mana và máu

-Nếu cả 2 dòng 3,4 đều dưới 60% thì ép Liên Xạ Thuật

Các cách build điểm DGC,Ưu điểm và Nhược điểm :

Tất cả DGC đều tăng max Thân Pháp trước ( lv 59 là max ) nên ở đây chỉ nói cách build điểm sau lv 59

ở đây chỉ nói build tất cả các điểm tiềm năng vào 1 loại điểm nên cách build hỗn hợp thì tự rút ra nhận xét nhé

Build theo đường Sức Mạnh :

Ưu điểm :

-dam to nhất trong tất cả các cách build điểm ( 1 điểm tăng 4 dam TKT,1 dam LXT ko tính đồ )

-khả năng dứt điểm đối phương cao

-lợi thế khi pk hội dồng và đi Tống-Liêu có khả năng dứt điểm ko thua VDK

-tăng SM cũng thêm được 1 ít chính xác

Nhược điểm :

-tuy dam to nhưng máu thuộc dạng trung bình,phòng thủ yếu,lên lv cao né tránh ko phát huy tác dụng mấy nên rất dễ bị đột tử chết

-chính xác thuộc dạng trung bình,pk với VDB or CBB bắn rất dễ miss

Nhận xét :

đây là đường mà phần lớn DGC đi theo,tuy vẫn có nhược điểm nhưng cách build này có thể nói là hiệu quả nhất,nếu muốn cân bằng giữa phòng thủ và tấn công thì bạn có thể build kết hợp SM/GC hay SM/LH theo tỉ lệ nhất định ( thường là 7/3 6/4 )

Build theo đường Linh Hoạt :

Ưu điểm :

-Né tránh cao ( LH tăng cả né tránh và Khắc né )

-Chính xác cao ( LH tăng chính xác nhiều hơn LH,ko tính hỗ trợ của Cung Pháp Tổng Quyết )

-Tốc độ đánh cao ( cái này có lẽ ko cần thiết )

-Tăng tỉ lệ xuất hiện tầng 2,3

-Tăng tỉ lệ xuất hiện max dam

-Hoàn toàn có thể pk lại với CBB và VDB,hạ gục nhanh tiêu diệt gọn

-Có lợi thế hơn khi đánh solo

Nhược điểm

-dam tay lèo tèo,dựa vào dam độc của Huyễn Thần Quyết tầng 6 hơn là dam thật

-tuy né tránh cao nhưng pk với các phái đánh nội công thì ko miss được nên cũng dễ chết

-khả năng pk hội đồng kém hơn so với tăng SM

-khó có khả năng dứt điểm ( trừ khi lên được skill 55 tầng 2,3 )

Nhận xét :

đây là cách build mà 1 số DGC đi theo,phát huy được tác dụng tối đa của tầng 2,3 của skill,solo ngon lành hơn,nhưng mất lợi thế pk hội đồng,phụ thuộc nhiều vào hit and run

tuy nhiên nếu theo đường này thì thì nên tăng cả LH/SM hay LH/GC

Build theo đường Gân Cốt :

Ưu điểm :

-Máu trâu thủ khỏe hơn các đường khác ….hết :Z

Nhược điểm :

-dam tay nhỏ hơn cả con gián bé bằng con kiến

-Né tránh thấp

-Chính xác thấp

-từ vị trí đánh dam chính chuyển sang làm tanker ….

-hoàn toàn bất lợi khi pk vì dam quá bé

Nhận xét : ai đã build theo đường này thì nên tẩy điểm đi mà tăng lại ….,GC chỉ là điểm hỗ trợ cho các cách build = SM hay LH

Build theo đường Nội Công :

Ưu điểm :

-Tăng thêm hiệu quả của Huyễn Thần Quyết

-Tăng thêm lượng máu hồi được của Tục Mệnh Quyết

-Tăng thêm dam độc của Chánh Khí Tiễn

-Mana nhiều hơn các đường khác

Nhược điểm :

-Tất cả các hiệu quả đối với skill thật sự là ko đáng kể

-Những skill chính thì dam bé tí

-Chính xác thấp né tránh thấp

-Máu thiếu thủ yếu

-Ko có lợi thế trên bất cứ mặt nào

Nhận xét : đây là cách build biến thái y hệt như build GC ai tăng theo thì nên tăng lại luôn đi ….. hầu như ko DGC nào tăng NC dù chỉ để hỗ trợ

Cách mặc đồ của Dương Gia Cung Kỵ :

đối với DGC thì ưu tiên dòng Kháng tất cả

Mũ :

tốt nhất là kiếm được mũ TK ( Trang chủ mão ) nếu ko thì kiếm mũ có Tốc độ xuất chiêu trên 12%

Áo :

Áo TK or áo SM 7x ko thì kiếm áo Ngoại công trên 14% mà mặc

Quần :

Quần TK or bình dân thì mặc quần nv Trịnh Quán Chi lv 66 ( có quần Chuyển hóa sát thương thành nội lực để đi train thì tốt )

Vũ Khí :

Ngon nhất là cung 70 nv Sát thủ còn ko thì cầm cung nv TQT lv 70 or 76 ( 76 là tốt nhất )

Ngọc bội :

Nhẫn trưởng lão ( TK ) là ngon nhất ko thì nhẫn Tiểu Thư or ngọc bội SL 9%

» Cách Tăng Điểm Ngũ Hành nkvs.vn Mới Cập Nhật Sau LV 10x [IMG]https://lh5.googleusercontent.com/-c4KB4K8Ee84/UhhzsGQwifI/AAAAAAAACXE/68XjeUX15Co/s800/nkvs-0.jpg[/IMG] Thân Chào Các Bằng Hữu ! Với Tính Năng Mới Combo speed Ngũ Hành Môn Phái Song Song Với» Hướng Dẫn Tạo Usb Boot» (Hải Chiến Long Châu 8.0.4)-Cách Nâng Cấp Trang Bị Thiên Chi Tàng Kiếm + Năng Cấp Vũ Khí Đại Việt» Hướng Dẫn Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Từ Điển Kiếm Thế 8x,4x» (Hải Chiến Long Châu 8.0.4)-Cách Nâng Cấp Trang Bị Thiên Chi Tàng Kiếm + Năng Cấp Vũ Khí Đại Việt

» Hướng Dẫn Tạo Usb Boot

» (Hải Chiến Long Châu 8.0.4)-Cách Nâng Cấp Trang Bị Thiên Chi Tàng Kiếm + Năng Cấp Vũ Khí Đại Việt

» Hướng Dẫn Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Từ Điển Kiếm Thế 8x,4x

» (Hải Chiến Long Châu 8.0.4)-Cách Nâng Cấp Trang Bị Thiên Chi Tàng Kiếm + Năng Cấp Vũ Khí Đại Việt

Page 1 of 1

Permissions in this forum:

You cannot reply to topics in this forum

Khám phá Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ

11-11-2008

– Công dụng của Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ.

Dương Môn, môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương – cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc. Và với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

Mỗi yếu quyết của Dương Môn Thương Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Chưởng quản kính bút.

Tin liên quan:

>>>Công dụng Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Cái Bang Ô Y

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

>>>Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn

Dương Gia Thương Kỵ hay còn gọi là Dương Gia Thương (DGT) là một hệ phái kỵ binh cưỡi ngựa của Thiên Ba Dương Phủ sử dụng Thương làm vũ khí. Nhờ vào lượng máu trâu và khả năng cơ động cao, Dương Gia Thương thường được đảm nhiệm vị trí tanker mở đầu combat trên mọi chiến trường.

Dương Gia Thương cũng có hệ thống kỹ năng khá đa dạng, kết hợp cùng hệ thống yếu quyết được ép đúng vào cuốn mật tịch phù hợp thì chắc chắn hệ phái này sẽ rất bá đạo.

Hướng dẫn chơi Dương Gia Cung Max Dame - Võ Lâm 2 Mobile
Hướng dẫn chơi Dương Gia Cung Max Dame – Võ Lâm 2 Mobile

Keywords searched by users: yeu quyet duong gia cung

Build Hoàn Chỉnh Cho Hệ Phái Dương Gia Cung Max 27K Dame Bắn Chết Tlq Uy Hổ Soái. - Youtube
Build Hoàn Chỉnh Cho Hệ Phái Dương Gia Cung Max 27K Dame Bắn Chết Tlq Uy Hổ Soái. – Youtube
Combo Mật Tịch Đỉnh Cao Đẹp Nhất Trong Lịch Sử Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Dgt Tridung - Youtube
Combo Mật Tịch Đỉnh Cao Đẹp Nhất Trong Lịch Sử Võ Lâm Truyền Kỳ 2 – Dgt Tridung – Youtube
Combo Mật Tịch Đỉnh Cao Đẹp Nhất Trong Lịch Sử Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Dgt Tridung - Youtube
Combo Mật Tịch Đỉnh Cao Đẹp Nhất Trong Lịch Sử Võ Lâm Truyền Kỳ 2 – Dgt Tridung – Youtube
Cách Chọn Yếu Quyết Ép Mật Tịch Cho Dương Gia Cung Trong Võ Lâm 2
Cách Chọn Yếu Quyết Ép Mật Tịch Cho Dương Gia Cung Trong Võ Lâm 2
Hướng Dẫn Chơi Dương Gia Cung Max Dame - Võ Lâm 2 Mobile - Youtube
Hướng Dẫn Chơi Dương Gia Cung Max Dame – Võ Lâm 2 Mobile – Youtube
Võ Lâm Truyền Kỳ 2 | Game Online Kiếm Hiệp Nhập Vai Hay | Tính Năng Nổi Bật - Tiến Cấp Mật Tịch
Võ Lâm Truyền Kỳ 2 | Game Online Kiếm Hiệp Nhập Vai Hay | Tính Năng Nổi Bật – Tiến Cấp Mật Tịch
Điểm Tiền Năng Và Yếu Quyết Cần Thiết Cho Dương Gia Cung - Youtube
Điểm Tiền Năng Và Yếu Quyết Cần Thiết Cho Dương Gia Cung – Youtube
Môn Phái Bị Lãng Quên: Dương Môn Thương Kỵ Và Tlq Ẩm Huyết Mật Tịch 101%. - Youtube
Môn Phái Bị Lãng Quên: Dương Môn Thương Kỵ Và Tlq Ẩm Huyết Mật Tịch 101%. – Youtube
Cách Chọn Yếu Quyết Ép Mật Tịch Cho Dương Gia Cung Trong Võ Lâm 2
Cách Chọn Yếu Quyết Ép Mật Tịch Cho Dương Gia Cung Trong Võ Lâm 2
Hướng Dẫn Cơ Bản Võ Lâm 2: Dương Gia Thương - Youtube
Hướng Dẫn Cơ Bản Võ Lâm 2: Dương Gia Thương – Youtube
Dương Gia Thương - Môn Phái Thực Sự Bị Bỏ Quên Từ Thời Võ Lâm 2?
Dương Gia Thương – Môn Phái Thực Sự Bị Bỏ Quên Từ Thời Võ Lâm 2?
Cách Chọn Yếu Quyết Ép Mật Tịch Cho Đường Môn Châm Trong Võ Lâm 2
Cách Chọn Yếu Quyết Ép Mật Tịch Cho Đường Môn Châm Trong Võ Lâm 2
Hướng Dẫn Dương Gia Cung Vl2 Mobile Kiếm Hiệp Tình 2 - Youtube
Hướng Dẫn Dương Gia Cung Vl2 Mobile Kiếm Hiệp Tình 2 – Youtube
Vltk Mobile: Bí Kíp Nâng Cấp Trận Pháp Như Cao Thủ Võ Lâm
Vltk Mobile: Bí Kíp Nâng Cấp Trận Pháp Như Cao Thủ Võ Lâm
Cách Cộng Điểm Tiêm Năng Và Cách Ép Yếu Quyết Dương Môn Cung Kỵ
Cách Cộng Điểm Tiêm Năng Và Cách Ép Yếu Quyết Dương Môn Cung Kỵ
Thông Báo Trúng Đấu Giá Cung Cấp Dịch Vụ Ăn Uống, Nhu Yếu Phẩm; Phục Vụ Sinh Viên Và Cán Bộ – Trường Đại Học Đà Lạt
Thông Báo Trúng Đấu Giá Cung Cấp Dịch Vụ Ăn Uống, Nhu Yếu Phẩm; Phục Vụ Sinh Viên Và Cán Bộ – Trường Đại Học Đà Lạt
Tin Tức - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 | Game Online Kiếm Hiệp Nhập Vai Hay
Tin Tức – Võ Lâm Truyền Kỳ 2 | Game Online Kiếm Hiệp Nhập Vai Hay
Mới Triển Khai 'Tài Khoản Định Danh Điện Tử', Đã Xuất Hiện Trò Lừa Đảo 'Yêu Cầu Xác Thực' - Tuổi Trẻ Online
Mới Triển Khai ‘Tài Khoản Định Danh Điện Tử’, Đã Xuất Hiện Trò Lừa Đảo ‘Yêu Cầu Xác Thực’ – Tuổi Trẻ Online
Bật Mí 20 Bí Quyết Dạy Con Ngoan Từ Tấm Bé
Bật Mí 20 Bí Quyết Dạy Con Ngoan Từ Tấm Bé

See more here: sixsensesspa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *